Przetargi i zamówienia - Toruń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10107810 2023-12-04
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych projektu „Młodzi przyszłością regionu!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108354 2023-12-04
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego Dostawa zestawów komputerowych (komputer+monitor); urządzenia wielofunkcyjnego SSM.DZP.200.191.2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10029632 2023-12-04
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatorów. Numer referencyjny: W.Sz.Z:TZ-280-109/23 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10095224 2023-12-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilno-prawnej przez osoby i/lub podmioty wykonujące działalność leczniczą legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101762 2023-12-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektu i realizacja zabudowy stoiska wystawienniczo-promocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Targach Grüne Woche w dniach 19-28.01.2024 r. w Berlinie Wykonanie projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10112090 2023-12-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu w roku szkolnym 2023/2024-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10092805 2023-12-04
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja podestu na poziomie +165 m wewnątrz komina H200 na terenie PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10092806 2023-12-04
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Pobory, badania i pomiary wskaźników zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i opadowo-roztopowych oraz w ściekach dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy (ECI i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106681 2023-12-04
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie usługi cateringowej zawierającej przygotowanie i dostarczenie poczęstunku na spotkanie świąteczne dla 150 osób

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10047462 2023-12-04
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Numer referencyjny: 133/2023 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej z podziałem na 12 sektorów (c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103199 2023-12-04
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny u osoby zmarłej w miejscu publicznym lub niepublicznym na terenie Gminy Miasta Toruń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108800 2023-12-04
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Obsługa i konserwacja węzłów cieplnych, kotłowni gazowych i olejowych w budynkach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108805 2023-12-04
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie remontu schodów wejściowych - 2 wejścia - do budynku przy ul. Działowskiego 8 w Toruniu, w zakresie wskazanym w przedmiarze robót.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117854 2023-12-04
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa i montaż pieca akumulacyjnego w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 24/3 w Toruniu, w zakresie wskazanym w przedmiarze robót.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103184 2023-12-04
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, w poniższych zakresach (zadaniach): 1/ konsultacji lekarskich z medycyny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10095398 2023-12-04
godz. 15:30
Kujawsko-Pomorskie Usługa polegająca na przeprowadzeniu konsultacji społecznych, wykonaniu studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu Toruńska Staró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10111266 2023-12-04
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy i wydawnictw papierowych w 2024 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Powstaje w kontekście projektu RPKP.12....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104551 2023-12-04
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu narzędzi i materiałów eksploatacyjnych na kursy "Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10097309 2023-12-05
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie dostawa nowych pojemników do zbierania odpadów wykonanych z metalu POJ/ZP-55/2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10098990 2023-12-05
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Toruniu i prokuratur rejonowych okręgu toruńskiego Część 1: Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na zlecenie Pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107928 2023-12-05
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy Microsoft Products and Services Agreement nr 4100021400. 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu obsługującego realizację umowy Master Ag...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10044465 2023-12-05
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług pralniczych, dzierżawa bielizny, odzieży szpitalnej i operacyjnej Numer referencyjny: SSM.DZP.200.178.2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych, dzierż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10096042 2023-12-05
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2024. Część 1: 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113497 2023-12-05
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej im dr Leona Szumana w Toruniu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116157 2023-12-05
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa dostawy i wymiany taśm w przenośnikach TR 6, TR 260-00, TR 262-00 zamontowanych na linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10110924 2023-12-05
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa analizatora i materiałów eksploatacyjnych do badań z zakresu immunochemii z zastosowaniem posiadanego analizatora IH-100 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10032909 2023-12-05
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Mechaniczne odśnieżanie ulic i dróg osiedlowych na terenie miasta Torunia przy użyciu koparko - ładowarki z pługiem lub innego porównywalnego sprzętu. Numer referencyjny: AZ/ZP-45/2023 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102766 2023-12-05
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w systemie sygnalizacji pożarowej, dźwiękowym systemie ostrzegania, systemie automatycznego gaszenia gazem oraz systemie oddymiania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10098673 2023-12-05
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Zamość Część 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Zamość. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczenie mienia od ws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106709 2023-12-05
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Monitoring instalacji sygnalizacji pożaru i przekazanie sygnałów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)