Zlecenia - Toruń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9349248 2022-12-08
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla ZSPS i VIII LO w Toruniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9338454 2022-12-08
godz. 11:30
Kujawsko-Pomorskie WYNAJEM I OBSŁUGA SERWISOWA PRZENOŚNYCH KABIN SANITARNYCH, UMYWALEK I KONTENERÓW PRYSZNICOWO-UMYWALKOWYCH NA POTRZEBY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH NA TERENIE GARNIZONU TORUŃ I INOWROCŁAW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343479 2022-12-08
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Licencje Microsoft Office Standard 2019 SNGL MYL w programie licencjonowania grupowego (wolumenowego) MPSA nr 4100008874 - 1 sztuka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9341545 2022-12-08
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie D. Opis przedmiotu zamówienia: I. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca, bazując na wytycznych zawartych w „Systemie identyfikacji wizualnej sieci COIE” oraz bazując na „Zasadac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9229457 2022-12-08
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Zlece stworzenie stron www dla fundacji Zlecę stworzenie stronn www.....prosze o oferty

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9341504 2022-12-08
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Testy trybologiczne dla modelu kontaktu Zakres prac: 1. Wyznaczenie współczynnika sztywność kontaktu, 3 przypadki: a) kontakt płaszczyzna - sfera, materiał aluminium - aluminium, r sfe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9334270 2022-12-09
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych w 3 obszarach tematycznych w ramach projektu „OWES TŁOK 2” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9346812 2022-12-09
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów antybakteryjnych oraz zaprojektowanie sposobu ich oznakowania, jak i dostarczenie do siedziby Zamawiającego. Powstaje w kontekście proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9346797 2022-12-09
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Całodobowe świadczenie w okresie od 01.01.2023 do 30.06 2024 na terenie miasta Torunia interwencyjnych usług weterynaryjnych w przypadku pojawienia się zwierząt wolno żyjących (dzikic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9356115 2022-12-09
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Sprzedaż, dostawa oraz montaż klimatyzatora ściennego przystosowanego do pracy w serwerowni w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9358682 2022-12-09
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja 180 szt. opraw oświetleniowych wraz wymianą źródeł światła na LED (w ilości 360 szt.) w budynku do indywidualnych zajęć muzycznych w Zespole Szkół Muzycznych zgodnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9360066 2022-12-09
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie RFP na zakup wraz z dostawą ubrań spawalniczych ocieplanych zgodnie z normami PN-EN ISO 13688-12, PN-EN ISO 1161, kategoria II środków ochrony indywidualnej.: 45 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9354175 2022-12-09
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie projektów budowlanych wewnętrznych instalacji gazowych dla lokali w budynkach przy ul. Łaziennej 7/5 oraz ul. Mickiewicza 73/5 (w tym przypadku instalacji wewnętrznej i zewn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9354172 2022-12-09
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót w branży sanitarnej w gminnych lokalach mieszkalnych - ul. Okólna 23 - 27 lokale nr 2 14 w Toruniu, w zakresie wskazanym w przedmiarze robót.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9354170 2022-12-09
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót w branży elektrycznej - remont instalacji na klatce schodowej (WLZ) w gminnym budynku przy ul. Wola Zamkowa 11 w Toruniu, w zakresie wskazanym w przedmiarze robót.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9354168 2022-12-09
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym - ul. Fałata 47/15 w Toruniu, w zakresie wskazanym w przedmiarze robót.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315474 2022-12-09
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie w 2023 r. zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315457 2022-12-09
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie PROWADZENIA ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I OPRACOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315459 2022-12-09
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie PROWADZENIA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO poprzez realizację w roku 2023 PLACÓWEK WSPARCIA DZI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315478 2022-12-09
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI poprzez realizację w roku 2023 DZIAŁAŃ NA RZECZ OS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9346156 2022-12-09
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Zakup usług organizacji wyjazdów studyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9351385 2022-12-11
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Zlecę wykonanie instalacji solarnej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9351427 2022-12-11
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Zlecę renowację okna drewnianego o wymiarach 1430 na 1430 i wymianę szyb zespolonych na nowe najlepiej trzyszybowe.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9353307 2022-12-12
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie FZ.38.242.2022TK Dostawa przekładni REDEX SR20.4-K3.83 dla wirówki dekantacyjnej model D 4LL seria : 80-132142993 do siedziby Zamawiającego w Toruniu, Centralna Oczyszczalnia Ścieków pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9360950 2022-12-12
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie FZ.38.248.II.2022TK Dostawa taśm spiralnych do zagęszczarki Andritz PD-XL-3000 w 2022roku. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa taśmy spiralna do zagęszczarki Andritz PD-XL-3000. Taśma s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9352906 2022-12-12
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na siłowniach zewnętrznych. Utrzymanie w sprawności techni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9357848 2022-12-12
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług bieżącej obsługi prawnej Straży Miejskiej w Toruniu - jednostki budżetowej Gminy Miasta Toruń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9347026 2022-12-12
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie NA/5/2.1.2/2022 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Koszalinie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9352842 2022-12-12
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa zestawu komputerowego - 1 sztuka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9353541 2022-12-12
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa komputerów przenośnych - laptopów na potrzeby szkoły

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)