Przetargi i zamówienia - Tarnów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8023961 2021-04-19
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa rur PE dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Numer referencyjny: 2021/W001/WP-002958 Część nr 1 – Ru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029913 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032534 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Usługi wymiany gazomierzy miechowych o przepustowości do 10 m 3 /h na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053083 2021-05-05
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa środka nawaniającego do gazu ziemnego, tetrahydrotiofenu (THT) dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063389 2021-05-10
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej w m. Wołów ul. Staszica i Iwaszkiewicza” Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063371 2021-05-10
godz. 10:30
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej Lubin ul. Krucza” Numer referencyjny: 2021/W500/WP-0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063408 2021-05-11
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej Lubin ul. NIEpodległości” Numer referencyjny: 2021/W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067852 2021-05-12
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Golędzinów” Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067853 2021-05-12
godz. 10:30
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej Wrocław ul. Budziszyńska” Numer referencyjny: 2021/W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070468 2021-05-13
godz. 10:00
Małopolskie Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076118 2021-05-18
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywna realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci gazowych dla PSG sp. z o.o., Oddział Zakład Gaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)