Przetargi i zamówienia - Szczecin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7577635 2021-10-31
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie egzaminów z TIK (postępowanie uzupełniające) Usługa przeprowadzenia łącznie 110 egzaminów zewnętrznych z Technolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577635 2021-10-31
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie egzaminów z TIK (postępowanie uzupełniające) Usługa przeprowadzenia łącznie 110 egzaminów zewnętrznych z Technolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062203 2021-06-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie pomiarów geodezyjnych porównawczych w ramach monitoringu przemieszczeń budowli hydrotechnicznych dla budowli na których ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085151 2021-05-20
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Usprawnienie pracy Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim Przedmiotem Zamówienia jest „Zakup i dostawa 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084424 2021-05-20
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Zakup aparatury naukowo-badawczej dla budynku MCD nr 3 PUM Numer referencyjny: DZP-240/11/PN/2021 Chromatograf cieczowyPrzedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081232 2021-05-20
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Dostawa i wdrożenie symulatora osoby ze szczególnymi potrzebami w technologii VR, w tym licencji bezterminowej, sprzętu wraz z opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076661 2021-05-17
godz. 23:59
Zachodniopomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO020-W-2021-1.1.1_POIR Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy dostawcy bezzałogowego statku powietrzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084170 2021-05-17
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania kompleksowej analizy procesowej i systemowej aktualnego stanu Uczelni wraz z utworzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081094 2021-05-17
godz. 11:00
Zachodniopomorskie „Moduł napędowy składający się z falownika, sterownika, przetwornic zasilających komponenty poboczne gotowy do współpracy z miękki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8056287 2021-05-16
godz. 07:30
Zachodniopomorskie Dostawa urządzeń sieciowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa sprzętu - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073156 2021-05-14
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gryficach Numer referencyjny: WT 2370.9.2021 Wartość bez VAT: 187 57...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071067 2021-05-12
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem Innowacyjnego Wstrzykiwacza Wielorazowego z funkcją monitorowania przebiegu terapii i łą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076053 2021-05-12
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej z zagospodarowaniem terenu oraz pełnobranżowej dokumentacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087336 2021-05-12
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Modernizacja pokrycia dachu na magazynie wysokiego składowania-385 m2 Zakres prac: Zabezpieczenie terenu prac przed ich rozpoczęci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087137 2021-05-11
godz. 12:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie w projekcie w ramach umowy cywilnoprawnej 3 osób na stanowisku PROGRAMISTY w Autocomp ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087247 2021-05-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Modernizacja pól liniowych SN w stacji 110/15kV "Niechorze" oraz zabudowa złącza kablowego SN i stanowisk słupowych z rozłącznikie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067655 2021-05-10
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,999 MW w m. Mirosławice w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060934 2021-05-10
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Poprawa konkurencyjności i rozwój potencjału badawczego TENSLAB Sp. z o.o. Laboratorium Wytrzymałościowe Sp.K. poprzez zakup urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073259 2021-05-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego we wdrożeniu produktu finansowego – Reporęczenie płynnościowe. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086818 2021-05-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz remontu istniejących komór piaskownika w Oczyszczalni Ścieków Zdroje przy ul. Ws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070434 2021-05-10
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych Pur Aqua na terenie internatu przy al. Wojska Polskiego 254 w Szczecinie Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088068 2021-05-10
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Całoroczna opieka nad ogrodem - Szczecin Witam. Interesuje mnie całoroczna opieka nad ogrodem Czekam na kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061325 2021-05-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Utrzymanie czystości w budynkach Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Spółka z o.o. oraz na terenach posesji Zakres zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080805 2021-05-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Remont pomieszczeń w budynku nr 5, zlokalizowanym przy ul. Ku Słońcu 33a w Szczecinie Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076532 2021-05-06
godz. 12:00
Zachodniopomorskie ZAKUP I DOSTAWA JEDNEGO WÓZKA WIDŁOWEGO O ZMIENNYM WYSIĘGU 40 TON NA POTRZEBY SPÓŁKI DB PORT SZCZECIN.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053051 2021-05-06
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów Bike_S – Szczeciński Rower Miejski Numer referencyjny: NiOL/ZP/15/2021 Zakres z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059005 2021-05-06
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa mebli do budynku Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży przy Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059025 2021-05-06
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Koszalinie Numer referencyjny: WT 2370.8.2021 Wartość bez VAT: 168 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078642 2021-05-06
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Montaż instalacji fotowoltaicznych zasilających budynki wielorodzinne w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczeci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087088 2021-05-06
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest remont dachu Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 4542...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)