Przetargi i zamówienia - Szczecin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10125431 2023-12-09
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Opis Witam Zlece w przyszlym roku budowe domu letniskowego 7x5 na dzialce rod Projekt bedzie deliaktnie zmieniony, mianowicie na poddaszu maja byc dwa pokoiki i kibelek na srodku. Fundamenty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10127205 2023-12-11
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10129432 2023-12-11
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10139359 2023-12-11
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Uszczelnienie dachu budynku przy ul. Wilcza IG na terenie Osiedla Książąt Pomorskich. 1. Przedmiot zapytania ofertowego: 1.1. Roboty demontażowe: l.ł.ł. demontaż istniejącej blacharki na ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10139356 2023-12-11
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Uszczelnienie szczeliny między blokami w budynku przy ul. Księżnej Elżbiety 35 i 37 na terenie Osiedla Książąt Pomorskich. 1. Przedmiot zapytania ofertowego: 1.2. Roboty budowlane: 1.2.1. Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117549 2023-12-11
godz. 07:05
Zachodniopomorskie Dostawa trzech aparatów USG. Część 1: Pakiet nr 1: przenośny aparat ultrasonograficzny: 1 szt. Część 2: Pakiet nr 2: przewoźny aparat ultrasonograficzny: 1 szt. Część 3: Pakiet nr 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123669 2023-12-11
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa produktów głęboko mrożonych przygotowywanych metodą SOUS-VIDE , oraz produktów garmażeryjno chłodzonych z podziałem na części. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zakup i d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10131500 2023-12-11
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.47.2023 DOSTAWA BRAMKOWEGO WYKRYWACZA METALU GARRETT PD6500i/ASTROPHYSICS WT 200 DLA ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W STARGARDZIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10131539 2023-12-11
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.46.2023 DOSTAWA ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH I RYBNYCH DO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STARGARDZIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10131509 2023-12-11
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.45.2023 DOSTAWA WARZYW DO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STARGARDZIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 DOSTAWA WARZYW ZGODNIE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10131474 2023-12-11
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.43.2023 DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STARGARDZIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10134934 2023-12-11
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.44.2023 DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ, OBUWIA OCHRONNEGO ORAZ ŚRODKÓW BHP DO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STARGARDZIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE PR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123945 2023-12-11
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa i instalacja aparatury i narzędzi dla SPWSZ w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113076 2023-12-11
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa i wdrożenie Systemu do kontroli biletów wraz z urządzeniami peryferyjnymi tj. 25 szt. terminali kontrolerskich DZP/57/TP/2023 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10137881 2023-12-11
godz. 09:00
Zachodniopomorskie RFP na zakup króćców Króciec na wąż propanowy 8mm z nakrętką wewnętrzny, lewy gwint 3/8 : 10 szt.;Króciec na wąż tlenowy 6,3mm z nakrętką wewnętrzny, prawy gwint 1/4 : 10 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10075670 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Serwis urządzeń HVAC Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109760 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie wykonanie remontu klatki schodowej wraz z remontem prześwitu bramowego w budynku zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 24 w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124091 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Usługa pogrzebowa powinna obejmować następujące czynności:1) Pogrzeb tradycyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124143 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Projekt i budowa sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4kV, oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV, dla zasilenia działek rekreacyjnych w m. Laska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124531 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Przedmiotem zamówienia jest świadcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125576 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów łazienkowych na potrzeby wdrożenia przez Sun & More sp. z o.o. unikatowej oferty turystycznej, opartej o potencjał naturalny regionu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125575 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 aneksów kuchennych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 kompletów sprzętu AGD Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabudowy kuch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125663 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup usługi dostępu online do systemu informacji prawnej w roku 2024.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125746 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa regałów magazynowych wysokiego składowania Dostawa regałów magazynowych półkowych Powstaje w kontekście projektu RPZP.01.05.00-32-W088/21 - "Wdrożenie innowacji produktowych i pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130629 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie kontroli/przeglądu stanu technicznego budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zlokalizowanych przy al. Wojska Polskiego 80/82; 70-382 Szczecin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123698 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10133458 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w formie kierowania Oddziałem Ortopedii w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10133461 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie Diagnostyki Obrazowej i Radiologicznej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10133465 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Otolaryngologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114181 2023-12-11
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2024 roku. 2. Szacowana wartość zamówienia jest niższa niż 130 000 złotych bez podatku od towarów i usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)