Zlecenia - Szczecin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10111855 2023-12-05
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest nabycie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu cech użytkowych, technicznych, projektu konstrukcyjnego, budowie i testowaniu prototypu nowego produ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10111857 2023-12-05
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa polegająca na przygotowaniu treści merytorycznych do aplikacji Neuro-Asystent oraz przeprowadzeniu testów aplikacji u pacjentów po udarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115444 2023-12-05
godz. 12:00
Zachodniopomorskie ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125670 2023-12-05
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Utwardzenie nawierzchni wokół poidełka w Szczecinie w Lesie Arkońskim w ramach zadania pn. Poidełka na trasie biegowo-rowerowej wokół Arkonki. Miejsce wykonania robót budowlanych: działka ew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108389 2023-12-05
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Celem projektu jest opracowanie sensorycznej, skalowalnej maty/płaszczyzny elektronicznej, która po połączeniu z innymi elementami urządzenia (np. ekrany, głośniki) poprzez dedykowaną infras...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10057202 2023-12-05
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPZP.01.01.00-32-0021/21 pn. „Badania i budowa prototypów oraz serii próbnej innowacyjnych maszyn napędowych dla bezemisyjnego transportu” (dalej: „P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10112950 2023-12-06 Zachodniopomorskie Dostawa 6 kompletów radiotelefonów wraz z laryngofon ze słuchawką do Politechniki Morskiej w Szczecinie.Zamawiający: Politechnika Morska w Szczecinie Radiotelefon UHF, zatwierdzony przez MED...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118521 2023-12-06 Pomorskie Zlecę świadczenie kompleksowej usługi serwisowej 13 urządzeń wielofunkcyjnych - Szczecin Zlecę świadczenie kompleksowej usługi serwisowej 13 urządzeń wielofunkcyjnych. Zainteresowanych prosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116688 2023-12-06
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.32.2023 DOSTAWA URZĄDZEŃ DO PIELĘGNACJI ZIELENI NA POTRZEBY PRACOWNI ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STARGARDZIE ARESZTU ŚLED...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118166 2023-12-06
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.35.2023 DOSTAWA STOŁU OBROTOWEGO DO FREZARKI TSL-300 I PODZIELNICY UNIWERSALNEJ DO FREZARKI DM-2732 DO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STARGARDZIE ARES...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118156 2023-12-06
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.36.2023 DOSTAWA MATERIAŁÓW ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ ZWYKŁEJ JAKOŚCI DO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STARGARDZIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE PRZEDMIO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118096 2023-12-06
godz. 08:00
Zachodniopomorskie FN.272.6.2023.ŁG Dostawa serwera danych i oprogramowania PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118095 2023-12-06
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.34.2023 DOSTAWA NARZĘDZI I MASZYN OGRODNICZYCH DO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STARGARDZIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 DO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118086 2023-12-06
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.33.2023 DOSTAWA URZĄDZEŃ MAŁEGO AGD NA POTRZEBY PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STARGARDZIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125012 2023-12-06
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.37.2023 DOSTAWA LAPTOPA DELL PRECISION 3581 NA POTRZEBY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STARGARDZIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOT POSTĘPOWA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125006 2023-12-06
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.41.2023 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO CENTURM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ARESZCIE ŚLEDCZYM W SZCZECINIE ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W STARGARDZIE PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 DOSTAWA MAT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124999 2023-12-06
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.38.2023 DOSTAWA DWÓCH KOMPUTERÓW ALL IN ONE HP PROONE 440 G9 NA POTRZEBY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STARGARDZIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE PR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124984 2023-12-06
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.39.2023 DOSTAWA ORYGINALNYCH TONERÓW DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH BROTHER I KONICA MINOLTA NA POTRZEBY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STARGARDZIE ARES...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124958 2023-12-06
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.42.2023 DOSTAWA KRZESEŁ SZKOLNYCH DO SAL LEKCYJNYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STARGARDZIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOT POSTĘPOWANI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124955 2023-12-06
godz. 08:00
Zachodniopomorskie D/KW.2233.40.2023 DOSTAWA GABLOT EKSPOZYCYJNYCH DO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OZ STARGARD AŚ SZCZECIN PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 DOSTAWA GABLOT EKSPOZYCYJNYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113810 2023-12-06
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu komputerowego Część I- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Dostawa sprzętu komputerowego Część II- Szczegółowy opis przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120469 2023-12-06
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 07.12.2023 r. do 31.01.2024 r. Przedmiot zamówienia: udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych lub psychologicznych (w formie wizyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10126813 2023-12-06
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Zasilacz trakcyjny ZB24DC300

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125664 2023-12-06
godz. 11:00
Zachodniopomorskie DOSTAWA DROBNYCH AKCESORIÓW KOMPUTERÓWYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113371 2023-12-06
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Dostawa artykułów spożywczych z grupy produkty mleczarskie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 roku do poszczególnych miejscowości. Miejsce dostaw: Część I-OSiW w Barlinku - ul. św. Bonif...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115662 2023-12-06
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Dostawa artykułów spożywczych i napojów w podziale na części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10126613 2023-12-06
godz. 12:00
Zachodniopomorskie RFP na zakup półmasek Półmaska ochronna 3M 6200 (rozm. M - średni) EN 140: 20 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119193 2023-12-06
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Usuwanie skutków zdarzeń drogowych i przywracania bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia stanu czystości dróg do stanu sprzed zdarzenia na terenie miasta Szczecin. Wykonawca zobowiązuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115230 2023-12-06
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Oprogramowanie multimedialne, umożliwiające zaawansowany streaming wydarzeń sportowych, zintegrowane z platformą Sportis Celem zamówienia jest rozbudowanie platformy Sportis służącej do stre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114985 2023-12-06
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Oprogramowanie do zarządzania danymi Celem zamówienia jest wykonanie platformy CRM służącej do zarządzania i przetwarzania danych: klientów, zamówień oraz procesów ich łączących. Platforma b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)