Zlecenia - Szczecin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7402945 2020-03-30
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie przeglądów serwisowych i napraw urządzeń i instalacji ppoż..

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390805 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w teleradiologii, polegających na opisywaniu zleconych do opisu badań diagnostycznych: tomografii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393375 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie - w podziale na 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397077 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usługa konserwacji stacjonarnego zespołu prądotwórczego zainstalowanego w kompleksie wojskowym w Szczecinie przy ul. Łukasińskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397094 2020-03-30
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Dostawa materiałów biurowych marzec 2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395217 2020-03-30
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Obsługa prawna etapu przygotowania inwestycji p.n.: Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393201 2020-03-30
godz. 15:30
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu przy ul. Dworcowej 13, powiat draws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395335 2020-03-30
godz. 15:30
Zachodniopomorskie Wykonaniu robót budowlanych w budynkach Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu przy ul. Dworcowej 13, powiat drawski planuje zlecić...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398873 2020-03-30
godz. 15:30
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych przy ul. Wesołej 54/2, ul. Wes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395721 2020-03-31
godz. 00:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem Zamówienia jest obsługa prawna Projektu pn. „Usprawnienie pracy Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395724 2020-03-31
godz. 00:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem Zamówienia jest obsługa prawna projektu pn. „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397785 2020-03-31
godz. 00:00
Zachodniopomorskie „Dostawa namiotów w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 348 (trzystu czterdziestu o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398691 2020-03-31
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis), realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Opera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399625 2020-03-31
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa kolców przeciwko ptakom i kleju do ich montażu. 2. Opis przedmiotu Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolców przeciwko pt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401219 2020-03-31
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395316 2020-03-31
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie neurologii w Poradni Neurologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394969 2020-03-31
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Kompleksowe świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych oraz szkoleniowych na potrzeby realizacji jednodniowych oraz dwudniowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397096 2020-03-31
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa nowego modułu zasilania do APC Symmetra LX 16000 RM UPS Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie OPIS PRZE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399171 2020-03-31
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup apteczek pierwszej pomocy, kamizelek odblaskowych i fantoma do nauki udzielania pierwszej pomocy Przyroda - naturalnie szanu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404098 2020-03-31
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Usługa w akresie prowadzenia odłowu wraz z uśmierceniem dzików oraz odłowów innych zwierząt łownych na terenie miasta Szczecina w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404102 2020-03-31
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Usługa w zakresie prowadzeniu całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie miasta Szczecina w terminie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404106 2020-03-31
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Odbiór, transport i utylizacja zwłok padlych zwierząt (poza pasem drogowym) z terenu miasta Szczecina w terminie do 31.12.2020 r. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398802 2020-03-31
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa filtrów samochodowych w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do wzoru umowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396908 2020-04-01
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Aparat fotograficzny (cyfrowy aparat fotograficzny bezlusterkowy), o parametrach nie gorszych niż: rozdzielczość matrycy 45 megapi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397830 2020-04-01
godz. 00:00
Zachodniopomorskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR TWP/02/7.2 Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa 100 osób powyżej 18 roku życia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397831 2020-04-01
godz. 00:00
Zachodniopomorskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR TWP/02/7.2 Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa 100 osób powyżej 18 roku życia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400745 2020-04-01
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2025r. Usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: piel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401220 2020-04-01
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.05.2020. do 30.04.2025r. Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391521 2020-04-01
godz. 11:00
Zachodniopomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa materiałów do archiwizacji fotografii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392967 2020-04-01
godz. 15:00
Zachodniopomorskie 2/HERB/SZAC/2020 Wyposażenie stanowiska do digitalizacji okrzemek w Szczecińskiej Kolekcji Diatomologicznej na potrzeby realizacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)