Przetargi i zamówienia - Szczecin - projekt budowlany - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8079266 2021-04-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do legalizacji samowolnie dobudowanego ganku wejściowego do lokalu mieszkalnego nr 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063210 2021-04-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078113 2021-04-26
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa dawnej Sali sportowej przy ul. Willowej 2 na potrzeby Akademii Morskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084531 2021-04-28
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie badań geotechnicznych podłoża w obrębie wzgórza zamkowego wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075082 2021-04-30
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową Bloku Operacyjnego w budynku Oddziału Chirurgii Onkologicznej. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076053 2021-05-12
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej z zagospodarowaniem terenu oraz pełnobranżowej dokumentacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)