Przetargi i zamówienia - Szczecin - Budowlana - obiekty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8063101 2021-04-22
godz. 11:30
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu niemieszkalne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063440 2021-04-22
godz. 11:30
Zachodniopomorskie WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU NIEMIESZKALNEGO PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO 2 W S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061611 2021-04-22
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa wieży widokowo – edukacyjnej, przy wybudowanej przepławce ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065634 2021-04-26
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Rozbudowa i przebudowa Przyklinicznych Poradni Specjalistycznych dla Dorosłych i dla Dzieci SPSK 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063210 2021-04-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8040565 2021-04-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie W związku z realizacją projektu pn.: „Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym w ramach Regionalnego Programu Opera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071288 2021-04-27
godz. 12:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest modernizacja ośrodka wypoczynkowego wraz z wymianą domków drewnianych prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087088 2021-05-06
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest remont dachu Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 4542...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076053 2021-05-12
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej z zagospodarowaniem terenu oraz pełnobranżowej dokumentacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)