Przetargi i zamówienia - Szczecin - Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8078344 2021-04-23
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075533 2021-04-23
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082732 2021-04-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084531 2021-04-28
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie badań geotechnicznych podłoża w obrębie wzgórza zamkowego wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062203 2021-06-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie pomiarów geodezyjnych porównawczych w ramach monitoringu przemieszczeń budowli hydrotechnicznych dla budowli na których ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)