Przetargi i zamówienia - Szczecin - Usługi reklamowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7918826 2021-01-19 Zachodniopomorskie Zlecę układanie glazury, terakoty, paneli podłogowych - Szczecin Zakres prac : -ułożenie kafli w łazienkach : ściany , podłogi ( b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898788 2021-01-19
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa mebli i wyposażenia dla potrzeb SPSK NR 1 PUM, znak: ZP-261-95/2020. Numer referencyjny: ZP-261-95/2020 Dostawa mebli i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915535 2021-01-19
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zachodniopomorskie Podwórka Dostawa artykułów sportowych.Dostawa artykułów plastycznych i kreatywnychDostawa artykułów biurowychD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880019 2021-01-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie „Wycena NIEruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888665 2021-01-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Remont płyt balkonowych i okładzin płyt balkonowych w budynkach z zasobu stanowiącego własność Szczecińskiego TBS Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890142 2021-01-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898032 2021-01-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania inwestycyjnego poleg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904912 2021-01-19
godz. 10:50
Zachodniopomorskie Wykonanie badań stali oraz geosyntetyków na inwestycjach realizowanych przez GDDKiA O/Szczecin w podziale na 8 części Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7878715 2021-01-19
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Pumptrack – uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie Numer referencyjny: BZP/73/20 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903345 2021-01-19
godz. 11:45
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja Zakładu Produkcji Wody Pilchowo.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923147 2021-01-19
godz. 12:05
Zachodniopomorskie DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU ROZPOZNAWANIA TABLIC REJESTRACYJNYCH – PARKING REKTORATU US PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 System - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904888 2021-01-19
godz. 13:30
Zachodniopomorskie Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie Numer referencyjny: 31/P/20 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916640 2021-01-19
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Zakup wraz z dostawą środków i materiałów jednorazowych dla Nowego Szpitala Sp. z o.o.-POSTĘPOWANIE IV (Postępowanie prowadzone w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919971 2021-01-20
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Sprzedaż, dostawa i montaż wag fundamentowych: 1. Waga fundamentowa - 3 szt. 2. Waga fundamentowa - 9 szt. 3. Terminal wagowy - 12...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921817 2021-01-20
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników WIJHARS w Szczecinie. Średnia liczba pracowników Inspek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885675 2021-01-20
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885473 2021-01-20
godz. 09:30
Zachodniopomorskie 1. Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiochirurgii, chirurgii, stentgraftów; 2. dzierżawa aparatu do pomiaru oksymetrii r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7871153 2021-01-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Odbiór odpadów płynnych ze statków (Zał. I, IV, VI Konwencji MARPOL) na terenie portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu. Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7892008 2021-01-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie wykonanie robót remontowych w klatce schodowej w budynku położonym przy ul. Ks. P. Ściegiennego 9 oficyna w Szczecinie Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7896480 2021-01-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usługa polegająca na wykonaniu aktualizacji mapy zasadniczej wybranych kompleksów wojskowych w m. Mirosławiec. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902746 2021-01-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wymiana wodomierzy w zasobach własnych Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. w podziale na dwie części Numer referencyjny: Pn 95/DZE/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902695 2021-01-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług utrzymania czystości obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Numer referencyjny: WOiRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912487 2021-01-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie w latach 2021/2022 przeglądów technicznych budowlanych 5-letnich i rocznych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919272 2021-01-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Naprawa mieszadła Willo TR215.53-4/12 T17-4/12R SN 650024347 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na remoncie mieszadła f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919535 2021-01-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Opracowanie technologii wytwarzania bezpiecznych nawozów organicznych o możliwie najwyższej zawartości aktywnych kwasów humusowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919536 2021-01-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Opracowanie technologii wytwarzania bezpiecznych nawozów organicznych o możliwie najwyższej zawartości aktywnych kwasów humusowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902441 2021-01-20
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Rozbudowa zaplecza warsztatowego dla Ochrony Wybrzeża w Ustroniu Morskim Numer referencyjny: PO-II.260.57.20 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890411 2021-01-20
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7875748 2021-01-20
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów SPWSZ w Szczecinie (lokalizacja Zdunowo, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906027 2021-01-20
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego elektronicznego sprzętu wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)