Przetargi i zamówienia - Szczecin - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8067012 2021-04-21
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Stetinensis w budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083481 2021-04-21
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, nad realizacją robót budowlanych, których przedmiotem jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075519 2021-04-22
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. Cały tytuł w SWZ. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079266 2021-04-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do legalizacji samowolnie dobudowanego ganku wejściowego do lokalu mieszkalnego nr 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064289 2021-04-26
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej Przebudowy ulic Żołędziowej i Zakątek na osiedlu Zdroje w Szczecinie i pełnienie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063210 2021-04-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078113 2021-04-26
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa dawnej Sali sportowej przy ul. Willowej 2 na potrzeby Akademii Morskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082687 2021-04-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową przepustu w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Chociwel

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082688 2021-04-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową przepustu w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Winniki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084504 2021-04-27
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074312 2021-04-27
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni węglowej przy ul. Odrzańskiej 19 w Moryniu na paliwo gazowe. 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084531 2021-04-28
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie badań geotechnicznych podłoża w obrębie wzgórza zamkowego wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075082 2021-04-30
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową Bloku Operacyjnego w budynku Oddziału Chirurgii Onkologicznej. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078642 2021-05-06
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Montaż instalacji fotowoltaicznych zasilających budynki wielorodzinne w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczeci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086818 2021-05-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz remontu istniejących komór piaskownika w Oczyszczalni Ścieków Zdroje przy ul. Ws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076053 2021-05-12
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej z zagospodarowaniem terenu oraz pełnobranżowej dokumentacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)