Przetargi Szczecin

Szczecin to ośrodek gospodarki morskiej. Znajdują się tu stocznie remontowe, produkujące m.in. elementy nośne, osłony przeciwsłoneczne oraz osprzęt elektroinstalacyjny oraz oczyszczalnie ścieków. W 2015 r. w województwie zachodniopomorskim ogłoszono blisko 22 tys. zamówień, z czego ponad 6 tys. w Szczecinie. Wiodące branże to: medyczna (703), budowlana - remonty i wykończenia (554) oraz komputery i informatyka (428). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Szczecinie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6646590 2019-03-22 Zachodniopomorskie Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla odcinka brzegu morskiego w miejscowości Dziwnów km: 388,30-390,00 w ramach projektu "Zab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647278 2019-03-22 Zachodniopomorskie Przeniesienie drogowych stacji meteorologicznych wraz z tablicami ostrzegawczo - informacyjnymi i kamerami, z obecnej lokalizacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648214 2019-03-22 Zachodniopomorskie Zlecę wykonanie projektu schodów i ścian działowych - Szczecin Zlecę wykonanie projektu schodów i sześciu ścian działowych w już i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645963 2019-03-22
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa środków higieny i ręczników dla pracowników GDDKiA Rejonu w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6629776 2019-03-22
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa opatrunków, masek, czepków, portów i wyrobów do dializy nerkowej. Numer referencyjny: PN-8/19 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6613513 2019-03-22
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Budowa zespołu boisk na ul. Bandurskiego w Szczecinie Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652861 2019-03-22
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa Foteli obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla SPSK1 w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1 oraz SPSK1 w Policach, ul. Siedl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6657725 2019-03-22
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643307 2019-03-22
godz. 09:45
Zachodniopomorskie Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie Numer referencyjny: AG-AS/262-5/19 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6628520 2019-03-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU KONSERWACJI BIEŻĄCEJ W ROKU 2019 W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE W CELU UTR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640627 2019-03-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykoszenie traw na terenach ujęć wody oraz na nasypie rurociągu miedwiańskiego w 2019 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645803 2019-03-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Organizacja szkolenia technolog robót wykończeniowych z egzaminem czeladniczym Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648532 2019-03-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6651789 2019-03-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa miniwirówki laboratoryjnej - 1 sztuka PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Miniwirówka laboratoryjna zgodnie z opisem przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6625000 2019-03-22
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Roboty budowlane polegające na wykonaniu (dostawa i montaż) dźwigu osobowego w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641603 2019-03-22
godz. 10:45
Zachodniopomorskie Sukcesywny zakup i dostawa materiałów preizolowanych dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na okres 1 roku na zasadach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643363 2019-03-22
godz. 10:45
Zachodniopomorskie Przebudowa dwóch odcinków sieci cieplnej i wykonanie ich z rur preizolowanych o średnicach 2x139,7/225 oraz 2x273/400 w Barlinku R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643369 2019-03-22
godz. 10:45
Zachodniopomorskie Budowa przyłącza telekomunikacyjnego "pod klucz" w budynku przy ul. Kormoranów 41 a w Szczecinie Rodzaj zamówienia: roboty budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6601690 2019-03-22
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego PRZYGODNA II - etap I Numer referencyjny: BZP/16/19 Przedmiotem zamówienia jest zagospodaro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6616615 2019-03-22
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta Szczecin. Numer referencyjny: BZP/139/18 Przedmiotem zamówienia jest realizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6626552 2019-03-22
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie szkolenia dla klas I - 51 uczniów Technikum Morskiego i Politechnicznego na świadectwo przeszkolenia w zakresie be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6629945 2019-03-22
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Usługa rzecznika patentowego polegającą na przeprowadzeniu procedury o udzielenie patentu europejskiego we wskazanych krajach II. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640176 2019-03-22
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Aktualizacja audytów energetycznych źródeł ciepła i budynków SPSK 1 PUM w Policach ul. Siedlecka 2 I. ZAKRES RZECZOWY USŁUGI 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6646187 2019-03-22
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Zakup licencji Microsoft na potrzeby GNSH S.A. Przetarg nr 2019-795 / W toku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6651862 2019-03-22
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Projektory dla WZiEU - 11 sztuk PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Projektory - 11 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6637698 2019-03-22
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót termomodernizacyjnych budynków wielorodzinnych Spółdzielni, w podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641386 2019-03-22
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa wyposażenia / wkładu do apteczki okrętowej na statki morskie typu C - w ilości 9 kpi. - wg. Załącznika nr 1 - Dostawa lekó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6643508 2019-03-22
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu HUSQVARNA. 2. Opis przedmiotu zamówienia l.p. Nazwa i opis przedmiotu j.m. ilość 1 Kosiarka spalinowa Husgyama LB ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644357 2019-03-22
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usługi w czterech cyklach polegającej na mechanicznym i ręcznym koszeniu trawy, porostów oraz dokaszaniu miejsc trudno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647092 2019-03-22
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Wykonanie ustalenia linii brzegu. Opis przedmiotu zamówienia: Ustalenie linii brzegu morskich wód wewnętrznych z gruntami przyległ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)