Przetargi Szczecin

Szczecin to ośrodek gospodarki morskiej. Znajdują się tu stocznie remontowe, produkujące m.in. elementy nośne, osłony przeciwsłoneczne oraz osprzęt elektroinstalacyjny oraz oczyszczalnie ścieków. W 2015 r. w województwie zachodniopomorskim ogłoszono blisko 22 tys. zamówień, z czego ponad 6 tys. w Szczecinie. Wiodące branże to: medyczna (703), budowlana - remonty i wykończenia (554) oraz komputery i informatyka (428). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Szczecinie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7396908 2020-04-01 Zachodniopomorskie Aparat fotograficzny (cyfrowy aparat fotograficzny bezlusterkowy), o parametrach nie gorszych niż: rozdzielczość matrycy 45 megapi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383312 2020-04-01
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Remont zbiorników magazynowych kwaśnego węglanu sodu i placka filtracyjnego O. Ś. Pomorzany

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363140 2020-04-01
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa tonerów, tuszy do kserokopiarek i drukarek komputerowych, ploterów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych materiał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400745 2020-04-01
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2025r. Usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: piel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401220 2020-04-01
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.05.2020. do 30.04.2025r. Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391521 2020-04-01
godz. 11:00
Zachodniopomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa materiałów do archiwizacji fotografii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388216 2020-04-01
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru biurowego dla Uniwersytetu Szczecińskiego Numer referencyjny: DP/371/43/20 Sukc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392967 2020-04-01
godz. 15:00
Zachodniopomorskie 2/HERB/SZAC/2020 Wyposażenie stanowiska do digitalizacji okrzemek w Szczecińskiej Kolekcji Diatomologicznej na potrzeby realizacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401214 2020-04-01
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Wykonanie podziałów nieruchomości leśnych położonych na terenie gminy Dziwnów. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Wydzielenie, zgodnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396947 2020-04-02
godz. 00:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401268 2020-04-02
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa pojemników i worków na odpady 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa stojaków do segregacji od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399925 2020-04-02
godz. 08:58
Zachodniopomorskie Artykuły BHP PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Maseczka filtrująca FS-913V A FFP FS-913V A FFP 250 szt. 2 Półmaska filtrująca FS-21V - FF...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383326 2020-04-02
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Projekt przebudowy pompowni wody technologicznej O. Ś. Pomorzany

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360641 2020-04-02
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych oraz koniecznego z punktu widzenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7376819 2020-04-02
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej, Piechoty, Walecznych, Młodzieży Polskiej, Batalionów Chłopskich w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386211 2020-04-02
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Przebudowa budynku studiów Polskiego Radia Szczecin SA – etap 4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane przy zagospoda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398269 2020-04-02
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Dostawa mikroskopu optycznego z wyposażeniem Numer referencyjny: ZP/WTiICh/122/2020/P 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407978 2020-04-02
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Dostawa dozymetru środowiskowego do prowadzenia dozymetrii środowiska pracy w systemie kwartalnym przy urządzeniu wytwarzającym pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402164 2020-04-02
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Wymiana 45 stateczników elektronicznych ELXc 235.221 2x14-35W/T5 w oprawach świetlówkowych oraz dostarczenie 18 akumulatorów NI-MH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402534 2020-04-02
godz. 15:00
Zachodniopomorskie ZZ.26-20/1.8 Szacowanie wartości zamówienia na zakup usług polegających na oczyszczeniu środkiem do czyszczenia drewna pod wysokim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401634 2020-04-03
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I i II Kliniki Okulistyki SPSK-2 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398412 2020-04-03
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup i transport (dostawa wraz z rozładunkiem we wskazane miejsce -Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego ul. Dębogórska 7-8, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403252 2020-04-03
godz. 10:30
Zachodniopomorskie wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę mię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386692 2020-04-03
godz. 10:50
Zachodniopomorskie Wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oraz wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Klonowica lla, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400253 2020-04-03
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Dostawa papieru, kartonu oraz galanterii biurowej w 2020 r. Numer referencyjny: MJOG-ZP.171.2.2020.MK Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394318 2020-04-03
godz. 11:45
Zachodniopomorskie UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Szpitala Powiatowego w Gryfinie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365287 2020-04-03
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Agencyjna sprzedaż biletów na stacji Międzyzdroje Numer referencyjny: PRE-251/10/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405044 2020-04-03
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Usługa stałej obsługi serwisowej oraz bieżących napraw rezonansu magnetycznego GE Discovery MR4501,5 T w SPSK nr 1 PUM ul. Unii Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406251 2020-04-03
godz. 12:00
Zachodniopomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Instalacja systemu przyzywowego w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405041 2020-04-03
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Wykonanie specjalistycznych testów kontroli parametrów technicznych dla aparatów rentgenowskich oraz monitorów (stacji opisowych) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)