Przetargi Szczecin

Szczecin to ośrodek gospodarki morskiej. Znajdują się tu stocznie remontowe, produkujące m.in. elementy nośne, osłony przeciwsłoneczne oraz osprzęt elektroinstalacyjny oraz oczyszczalnie ścieków. W 2015 r. w województwie zachodniopomorskim ogłoszono blisko 22 tys. zamówień, z czego ponad 6 tys. w Szczecinie. Wiodące branże to: medyczna (703), budowlana - remonty i wykończenia (554) oraz komputery i informatyka (428). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Szczecinie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8087336 2021-05-12
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Modernizacja pokrycia dachu na magazynie wysokiego składowania-385 m2 Zakres prac: Zabezpieczenie terenu prac przed ich rozpoczęci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8093728 2021-05-12
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wynajmę koparkę na dwie godziny do Ińska Witam. Pilnie chcę na 2 godz. wynająć koparkę do Ińska do zrobienia wykopu, 60cm głębokie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076053 2021-05-12
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej z zagospodarowaniem terenu oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej technicznej (...) Numer referencyjny: ZP-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101331 2021-05-12
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie remontu budynków magazynowych zlokalizowanych na działce nr 6 z obrębu 1078 przy ul. Bydgoskiej 3a w Szczecinie ZBiLK.DZP.EB.171-10-TP/21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8103592 2021-05-12
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Dostawa z montażem wind (wciągarek hydraulicznych) na pogłębiarkę Mątwa 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wind (wciągarek hydraulicznych) na pogłębiarkę Mątwa – opis te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071067 2021-05-12
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem Innowacyjnego Wstrzykiwacza Wielorazowego z funkcją monitorowania przebiegu terapii i łą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099182 2021-05-13
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Roboty remontowe i konserwacyjne na terenie kompleksów wojskowych w Szczecinie Podjuchach i Bielkowie Część 1 Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115898 2021-05-13
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie Sztuka budowania w ramach projektu Samodzielni-kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie Część 1 Przedmiot zamówienia: Komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128490 2021-05-13
godz. 09:00
Zachodniopomorskie RFP na dostawę smaru do łożysk tocznych. Smar do łożysk Shell GadusRail S3 EU (do łoż. tocznych maźnic kolejowych) zgodny z normą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8103547 2021-05-13
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Modernizacja pól liniowych SN w stacji 110/15kV "Goleniów", "Maszewo", "Chociwel" oraz zabudowa złącz kablowych SN i stanowiska słupowego z rozłącznikiem sterowanym zdalnie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105339 2021-05-13
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Remont rampy przy budynku Kuźni Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 w Szczecinie wraz z robotami towarzyszącymi 1) Przedmiotem zamówienia jest remont rampy przy budynku Kuźni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116352 2021-05-13
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie monitoringu oraz badania ewaluacyjnego i opracowania dokumentu pn. Ewaluacja Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117682 2021-05-13
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Druk oraz dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126823 2021-05-13
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa komputera przenośnego dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116500 2021-05-13
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową techniczną i wyposażeniem na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101821 2021-05-13
godz. 10:50
Zachodniopomorskie Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń przeciw upadkowi osób z wysokości przez prześwity między krawędziami sąsiadujących pomostów obiektów mostowych. Przedmiotem zamówienia jest robota b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119282 2021-05-13
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Remont systemu zasilania gwarantowanego w bloku A Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122418 2021-05-13
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa mat ochronnych PCV. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Mata ochronna PCV, antyrefleks, przeźroczysta, grubość 0,5-0,8 mm, Wymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111618 2021-05-13
godz. 16:00
Zachodniopomorskie Wykonanie pomiarów szkodliwych czynników chemicznych, czynników rakotwórczych i mutagennych oraz pola elektromagnetycznego wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106614 2021-05-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przeglądy i oględziny stacji transformatorowych UMS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121556 2021-05-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej pozostałości obiektów militarnych z okresu II WŚ na terenie planowanej inwestycji pn.: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127644 2021-05-14
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Laptop - Apple MacBook Pro M1/8GB/512/MacOS + mysz + torba do notebooka PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Laptop - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073156 2021-05-14
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gryficach Numer referencyjny: WT 2370.9.2021 Wartość bez VAT: 187 574.78 EUR Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 ciężkiego sam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117341 2021-05-14
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Modern artisan - projekt podniesienia jakości kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118521 2021-05-14
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie chirurgii (udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie ordynacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118557 2021-05-14
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa ureterorenoskopów jednorazowych giętkich oraz laryngoskopów jednorazowych dla SPSK-2 w Szczecinie Część 1 ureterorenoskop jednorazowy giętki Część 2 laryngoskop jednorazowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118835 2021-05-14
godz. 09:00
Zachodniopomorskie „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych, tj. bębnów, tonerów, atramentów i innych materiałów barwiących do urządzeń drukujących, tj. drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów” Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119341 2021-05-14
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. Cały tytuł w SWZ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121182 2021-05-14
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Organizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8093276 2021-05-14
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przebudowa i remont lokali mieszkalnych przy ul. Żółkiewskiego 2/10, 4/10 i 4/15 w Szczecinie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu lokalu mieszkalnego:a) nr 10 przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)