Przetargi i zamówienia - Skarżysko-Kamienna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7402391 2020-04-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW budowy linii kablowej SN łączącej linię napowietrzną SN relacji GPZ 1 Jędrzejów – Pińczów z linią napowietrzną SN GPZ 1 Jędrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402390 2020-04-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW przebudowy i rozbudowy linii SN relacji GPZ Włoszczowa – Nagłowice od PO Nagłowice do sł. Nr 151 (Dąbie) – ETAP III: Nagłowice...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407676 2020-04-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Naprawa pojazdów kolejowych z poziomu P4 i P5. Zadanie nr 1 obejmuje: 1.Naprawa WM-15A/MB nr 102 z poziomu P4 , 2.Naprawa PWM-15 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398683 2020-04-06
godz. 11:00
Świętokrzyskie Dostawę węzła cieplnego jednofunkcyjnego c.o. (wiszącego) do ciepłowni przy ul. Braci Kobylańskich 60 w Drzewicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402047 2020-04-06
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup i montaż antresoli w budynku 36 w MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii 8

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397082 2020-04-07
godz. 07:00
Świętokrzyskie „PBW przebudowy linii SN GPZ Małogoszcz - Oblęgorek od sł. 79 do stacji transformatorowej Łosień 608 etap I: od sł. 79 do bramki 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398879 2020-04-07
godz. 08:00
Świętokrzyskie PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku produkcyjno-usługowego przy ul. Transportowców dz. 195/48 – RE Kielce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399759 2020-04-07
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej odbiorcy przy ul. Szydłówek Górny dz. nr 69/2-3, 72/2-6, 72/10, 73/12 w Kielcach – RE K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401064 2020-04-07
godz. 08:00
Świętokrzyskie PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej farmy fotowoltaicznej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, dz. nr 1/3, gmina Ostrowiec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397085 2020-04-07
godz. 09:00
Świętokrzyskie „PBW przebudowy i rozbudowy linii SN relacji GPZ Włoszczowa – Nagłowice od PO Nagłowice do sł. Nr 151 (Dąbie) – ETAP IV: od stacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397084 2020-04-07
godz. 09:00
Świętokrzyskie „PBW przebudowy i rozbudowy linii SN relacji GPZ Włoszczowa – Nagłowice od PO Nagłowice do sł. Nr 151 (Dąbie) – ETAP II: od stacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404817 2020-04-07
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW przebudowy i rozbudowy linii SN relacji GPZ Sędziszów – SAFAKO A (od słupa nr 46 do stacji transformatorowej SAFAKO) oraz GPZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396422 2020-04-07
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zad 1. PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku handlowego w m. Nagłowice dz. 702/1, 702/2 gm. Nagłowice - RE Kielce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407710 2020-04-08
godz. 00:00
Świętokrzyskie Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w roku 2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409241 2020-04-08
godz. 00:00
Świętokrzyskie Świadczenie usługi sprzątania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego oraz chodników na terenie miast Skarżysko-Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404818 2020-04-08
godz. 08:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405938 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Naprawa maszyn budowlanych. Naprawa i serwis techniczny następujących maszyn budowlanych: • Ładowarki kołowe Ł-35, Ł-34, UN-0531,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403199 2020-04-08
godz. 11:00
Świętokrzyskie Dostawa obłożeń operacyjnych i odzieży operacyjnej Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń operacyjnych i odzieży operacyjnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7376863 2020-04-09
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zaprojektowanie systemu informatycznego do obsługi procesu suszenia w innowacyjnych suszarniach konwekcyjnych wspomaganych algoryt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399404 2020-04-09
godz. 08:00
Świętokrzyskie PBW przebudowy i rozbudowy linii SN relacji GPZ Włoszczowa – Secemin wraz z odgałęzieniami ETAP III: od odgałęzienia Kąty do bramk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399403 2020-04-09
godz. 08:00
Świętokrzyskie PBW przebudowy i rozbudowy linii SN relacji GPZ Włoszczowa – Secemin wraz z odgałęzieniami ETAP II: od stacji transformatorowej Ku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407689 2020-04-09
godz. 08:00
Świętokrzyskie 1. PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w m. Starachowice, ul. Moniuszki dz. nr 1104/4, 1104/1 – R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399760 2020-04-09
godz. 09:00
Świętokrzyskie „PBW wraz z robotami budowlanymi przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego w m. Huta Mazowszańska dz. 359/5 gm. Kowala - RE Radom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407688 2020-04-09
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW przebudowy i rozbudowy linii SN relacji GPZ Włoszczowa – Nagłowice od PO Nagłowice do sł. Nr 151 (Dąbie) – ETAP I: od PO Nagło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408186 2020-04-09
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa czujników koła RSR 180 dla Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej W celu wyeliminowania konieczności wprowadzan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406491 2020-04-15
godz. 08:00
Świętokrzyskie Zadanie nr 1. PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w msc. Nałęczów dz. nr 89, 90, 91, 72, 73 i 74,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406493 2020-04-15
godz. 08:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406494 2020-04-15
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nn. realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo budowlane w systemie "zaprojektuj, wybuduj", w oparciu o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412755 2020-04-16
godz. 08:00
Świętokrzyskie Dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej - liczniki 3 faz. statyczne komunalne.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372699 2020-04-16
godz. 11:00
Świętokrzyskie Kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla ZOZ w Skarżysku-Kamiennej 2020 Numer referencyjny: ZP.382.3.2020 Wartość bez VAT: 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)