Zlecenia - Słupsk - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9997590 2023-12-05
godz. 00:00
Pomorskie Przeprowadzenie konsultacji specjalistycznej zakończonej wydawaniem opinii dotyczącej stanu zdrowia w celu oceny stopnia i przewidywanego okresu lub trwałości niezdolności do pracy, celowośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116809 2023-12-05
godz. 11:00
Pomorskie Frezowanie pni powstałych po wycince drzew na terenie Obwodu nr 1 oraz 2 w ilości 147 sztuk, na głębokość minimum 10 cm poniżej uregulowanego pobocza

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113278 2023-12-05
godz. 12:00
Pomorskie WN1/0641/23 Usługa odśnieżania dachów obiektów Spółki "Wodociągi Słupsk" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Odśnieżanie - 1. zal_1 - formularz [...].doc 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121422 2023-12-05
godz. 12:00
Pomorskie Obieraczka do ziemniaków nierdzewna, wsad: 8-10 kg, wydajność: 250-300 kg/h SPOMASZ NAKŁO, OZ8N wraz z doposażeniem. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Obieraczka do ziemniaków OZ8N Spomasz Nakło ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121431 2023-12-05
godz. 12:00
Pomorskie usługi wywozu odpadów pokuchennych o kodzie 19 08 09 (tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze) ze Szkoły Policji w Słupsku PRZEDMIO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119925 2023-12-06
godz. 08:00
Pomorskie OBSŁUGA BANKOWA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUPSKU W ZAKRESIE FUNDUSZU PRACY

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121426 2023-12-07
godz. 12:00
Pomorskie IO.21.14.29.2023.IO6 Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128917 2023-12-08
godz. 08:30
Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku, w zakresie: Lekarz podstawowej opieki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119906 2023-12-08
godz. 10:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122362 2023-12-08
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa środków dezynfekcyjnych na rzecz Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124961 2023-12-08
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tonerów i tuszy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 papier ksero A-3 - 112 ryz 2 papier ksero A-4 - 817 ryz 3 bateria Panaso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108925 2023-12-08
godz. 12:00
Pomorskie Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych do autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 01.01.2024 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10067634 2023-12-11
godz. 09:00
Pomorskie Wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku Administrację Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15 w Słu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10075725 2023-12-11
godz. 09:00
Pomorskie 115/PN/2023 Kompleksowa usługa żywienia kuracjuszy Sanatorium Uzdrowiskowego Green Garden / Zielony Ogród w Ustce – postępowanie nr 115/PN/2023 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115600 2023-12-11
godz. 12:00
Pomorskie Świadczenie usług ochrony mienia na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120108 2023-12-11
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenie usług informatycznych i serwisowych dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku w 2024 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128735 2023-12-12
godz. 00:00
Pomorskie Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji przewietrzających wodę w basenach nr 7, 9, 10 oraz SUV w Ośrodku Hodowli Pstrąga Gogolewo - zgodnie z treścią zapytania ofertowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122364 2023-12-12
godz. 10:00
Pomorskie Wykonywanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128745 2023-12-12
godz. 14:00
Pomorskie Usługa sprzątania i utrzymania w czystości obiektu Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, ul. Gen. Mariusza Zaruskiego 1A

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116319 2023-12-13
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczenia usług w ramach opieki lekarskiej w poradni chirurgii ogólnej-5 kontraktów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128085 2023-12-13
godz. 12:50
Pomorskie ZIM.AD.235.2.2023.AD1 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania segregowanych stałych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130429 2023-12-14
godz. 11:00
Pomorskie Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg znajdujących się na terenie powiatu słupskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie dyspozycji usu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122359 2023-12-14
godz. 12:00
Pomorskie Świadczenie usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, wystawienia karty zgonu oraz ustalenia przyczyny zgonu osób zmarłych na terenie miasta Słupska w przypadku, gdy nie będzie można ustalić lek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106085 2023-12-15
godz. 14:30
Pomorskie Montaż monitoringu (okamerowanie klatki schodowej z wejściem do budynku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106065 2023-12-15
godz. 14:30
Pomorskie Wymiana wodomierzy (15 sztuk) z odczytem radiowym.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10127406 2023-12-18
godz. 08:30
Pomorskie Świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku: 1. pielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10050795 2023-12-18
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10055710 2023-12-18
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Nefrologicznego/Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.-kontrakt dla lekarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10055713 2023-12-18
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Onkologii Klinicznej, Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. -kontrakt dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10055711 2023-12-18
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Chirurgicznego Ogólnego dla Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.-kontrakt dla le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)