Przetargi i zamówienia - Rzeszów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7620870 2021-08-19
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-I.271.57.161.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7776618 2020-11-30
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa rewdrożenia posiadanego rozwiązania systemu finansowo- księgowego opartego na systemie informatycznym Simple.erp w ramach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7779982 2020-11-27
godz. 12:00
Podkarpackie Utworzenie Centrum B+R w celu opracowywania autorskich technologii i produktów przez pierwszą, międzynarodową Grupę Kapitałową z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7771501 2020-11-27
godz. 12:00
Podkarpackie ZP/S-PN-49/2020 Dostawa rur i kształtek PE i PVC PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7776522 2020-11-27
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie drogi KZ od ul. Plenerowej do ul. Panoramicznej w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-I.271.76...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7779127 2020-11-27
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa urządzeń dla potrzeb Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych” Numer referencyjny: ZP/UR/203/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7779133 2020-11-27
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa antybiotyków, leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybicznych dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7779107 2020-11-27
godz. 10:00
Podkarpackie Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie odcinka ul. św. Rocha Numer referencyjny: CZ-I.271.77....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7772983 2020-11-26
godz. 12:00
Podkarpackie Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegółowy opis zawarty jest w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7776552 2020-11-26
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa fabrycznie nowego, NIEużywanego sprzętu na potrzeby „Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych” w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7776556 2020-11-26
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy rękawic diagnostycznych Numer referencyjny: AD.ZP.3810-39/2020/KZ Rękawice diagnostyczne nitrylowe.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7773651 2020-11-24
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758977 2020-11-23
godz. 11:00
Podkarpackie Bieżące utrzymanie systemu preselekcji wagowej pojazdów na terenie administrowanego przez Oddział w Rzeszowie GDDKiA zlokalizowane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769781 2020-11-23
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonywanie kompleksowych napraw pojazdów służbowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768073 2020-11-22
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej i realizację na podstawie opracowanej dokumentacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756802 2020-11-20
godz. 12:00
Podkarpackie Remont 24 szt. balkonów i balustrad w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Husarska 1 w Rzeszowie Przewidywany zakres ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764957 2020-11-20
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.112.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768287 2020-11-20
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje brygad tynkarzy - Rzeszów Zlecę brygadom prace tynkarskie. ,Tynki gipsowe. Inwestycja to budynek mieszkalny wielorodzinn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768288 2020-11-20
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje brygad do dociepleń - Rzeszów Zlecę brygadom prace elewacyjne. Inwestycje to budynki mieszkalne, wielorodzinne. Możliwoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768289 2020-11-20
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę brygadom prace murarskie - Rzeszów Poszukuje brygady murarzy. Inwestycje to budynki deweloperskie. Możliwość podjęcia pracy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768290 2020-11-20
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje brygad cieśli-zbrojarzy - Rzeszów Poszukuje brygady cieśli-zbrojarzy. Inwestycje to budynki deweloperskie. Możliwość pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761808 2020-11-19
godz. 23:59
Podkarpackie Usługi doradztwa proinnowacyjnego drogą do wdrożenia innowacji technologicznych w procesach chłodzenia procesorów i jednostek serw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750278 2020-11-19
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – et...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758963 2020-11-18
godz. 09:00
Podkarpackie Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756578 2020-11-17
godz. 13:00
Podkarpackie „Zakup proinnowacyjnych usług doradczych służących wdrożeniu inteligentnego automatu wydającego półprodukty i narzędzia” Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758755 2020-11-17
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie drugiej części zadania pn.: „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok”. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756480 2020-11-17
godz. 09:00
Podkarpackie „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” Przedmiotem zamówienia jest dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744593 2020-11-16
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie studium korytarzowego (SK), studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (...) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758641 2020-11-16
godz. 11:00
Podkarpackie Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa - pozostały sprzęt IT OPIS PRZEDMIOTU ZA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744497 2020-11-16
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, NIEużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)