Przetargi i zamówienia - Rzeszów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7903878 2026-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SCHRONU NA MAGAZYNY DOKUMENTACJI BIEŻĄCEJ I AZ W O/RZESZÓW, AL. PIŁSUDSKIEGO 12 1. Przedmiotem zamówienia s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620870 2021-08-19
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-I.271.57.161.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620870 2021-08-19
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-I.271.57.161.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988774 2021-04-06
godz. 11:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie zamrażarki kriogenicznej z wyposażeniem Numer referencyjny: ZP/UR/33/2021 Sprzedaż i dostarczenie zamrażar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988842 2021-03-31
godz. 10:00
Podkarpackie Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984187 2021-03-29
godz. 10:00
Podkarpackie Ulepszenie oraz malowanie pudła pojazdu szynowego stanowiącego własność Województwa Podkarpackiego o numerze SA134-022 typu 218Md ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984185 2021-03-29
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976610 2021-03-25
godz. 11:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników, materiałów do dejonizatora Numer referencyjny: ZP/UR/24/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977653 2021-03-25
godz. 11:00
Podkarpackie ZP/UR/24/2021 Sprzedaż i dostarczenie drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników, materiałów do dejonizatora

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976609 2021-03-25
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego Numer referencyjny: ZP/UR/22/2021 Sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego(...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977643 2021-03-25
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/22/2021 Sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7982412 2021-03-25
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje brygady murarzy, cieśli zbrojarzy - Biłgoraj Poszukuje brygady murarzy, cieśli zbrojarzy Budujemy blok mieszkalny. Możli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976572 2021-03-23
godz. 10:00
Podkarpackie Budowy Centrum Sportowego Wzorcownia Ruchu w Świlczy (etap1) Numer referencyjny: 1/02/POPW/2021 Dotyczy całej nazwy z sekcji II Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7972076 2021-03-22
godz. 23:59
Podkarpackie Wdrożenie rekomendacji opracowanych w ramach strategii wzorniczej w Zelmotor sp. z o.o. w celu podniesienia konkurencyjności przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971265 2021-03-22
godz. 11:15
Podkarpackie Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971966 2021-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa odczynników i materiałów do badań na potrzeby projektu „Badania i opracowanie technologii produkcji mięsa wiepr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7974616 2021-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/10/2021 Sprzedaż i dostawa odczynników i materiałów do badań na potrzeby projektu „Badania i opracowanie technologii produkc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976509 2021-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie WSIiZ-Programujemy rozwój. Rozwijamy mozliwości. 4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla student...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977024 2021-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Bezpiecze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977025 2021-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Bezpiecze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977026 2021-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Bezpiecze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977027 2021-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Bezpiecze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988666 2021-03-19
godz. 10:30
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa stanowiska demonstracyjnego do praktycznego pokazu funkcjonowania i diagnostyki systemów mechatronicznych statk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7972662 2021-03-19
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/23/2021 Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7969701 2021-03-19
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, NIE używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976663 2021-03-19
godz. 09:00
Podkarpackie Usługi polegające na utrzymaniu zieleni na terenach będących własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Rzeszów Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7958017 2021-03-16
godz. 23:59
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych w charakterze podwykonawcy w ramach pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7962797 2021-03-16
godz. 14:00
Podkarpackie „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7982307 2021-03-16
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć - PCCHP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7960416 2021-03-16
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych z podziałem na dwie części Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)