Przetargi i zamówienia - Rzeszów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9002794 2022-07-07 Podkarpackie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia cmentarza Starego przy ul. Targowej w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006077 2022-07-07 Podkarpackie Zakup i dostawa traktora ogrodowego typu karczownica na Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012321 2022-07-07 Podkarpackie Poszukuję fachowca, który ułoży płytki na balkonie w bloku - Rzeszów Poszukuję fachowca, który ułoży płytki na balkonie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012322 2022-07-07 Podkarpackie Zlecę wymianę sidingu w domu jednorodzinnym około 250m2 - Rzeszów Zlecę wymianę sidingu w domu jednorodzinnym około 250m2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012323 2022-07-07 Podkarpackie Zlecę wymurowanie ścian działowych z silikatów gr.12cm, około 200 m2 - Rzeszów Zlecę wymurowanie ścian działowych z silik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991620 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap III.” 1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995398 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa odcinka linii napowietrznej 15 kV Sokołów- Sarzyna trzon od sł.98 do 123; odgałęzienie Sarzyna IV Zgoda w m. Sarzyna gm. Nowa Sarzyna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003879 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - 7 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005024 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Sanok - 4 części (23 pozycje) "Pakiet nr XXI"”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012463 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie okresowych przeglądów technicznych sprzętu medycznego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012462 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Naprawa defibrylatora Efficia DFM produkcji Philips.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012461 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie okresowego przeglądu technicznego angiografu Allura FD10 produkcji Philips.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012468 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Konserwacja i naprawa kserokopiarek i urządzeń drukujących. Szczegóły jak w treści do zaproszenia do składania ofert

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996913 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w grupie taryfowej (C11) w rozumieniu usta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909885 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi dla 6 obiektów na terenie Miasta Rzeszowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla 6 obiektów na terenie m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9025511 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie świadczenie usług na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: pomocy w Sterylizatorni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8990721 2022-07-07
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa kontenerów magazynowych na butle z wodorem, metanem, azotem i propanem do celów laboratoryjnych wraz z instalacją rozprowadzającą gazy do laboratorium w budynku Preinkubatora Pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005911 2022-07-07
godz. 10:00
Podkarpackie Remont siedziby Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005445 2022-07-07
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Budowa budynku D Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku "D" na podstawie dostarczonego pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006857 2022-07-07
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa oprogramowania graficznego dla Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.Zamówienie nie zostało podzielone na części ( zadania).2. Szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008086 2022-07-07
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa i montaż klimatyzacji w budynkach UR – 3 zadania” Część 1: Zadanie nr 1: „Dostawa i montaż 1 szt. klimatyzacji do pomieszczenia laboratorium w budynku W-3a ICBPiK w We...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012473 2022-07-07
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług tapicerskich w zakresie naprawy i renowacji wyposażenia meblowego biurowego i medycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012472 2022-07-07
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług w zakresie dostawy, montażu, konserwacji i czynności serwisowych okiennych żaluzji, vertikali, rolet wewnętrznych i zewnętrznych oraz moskitier w obiektach Szpitala

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012471 2022-07-07
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonywanie robót malarskich w obiektach Szpitala

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006933 2022-07-07
godz. 11:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa oprogramowania graficznego dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.Zamówienie nie zostało podzielone na części ( zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012558 2022-07-07
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012567 2022-07-07
godz. 12:00
Podkarpackie Zakup i dostawa rakiet do tenisa ziemnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011634 2022-07-07
godz. 13:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie wyposażenia pracowni dla zawodu technik leśnik i technik ochrony środowiska w ramach realizowanego pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9023947 2022-07-07
godz. 13:00
Podkarpackie Dostawa niszczarek dla Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Policji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9023936 2022-07-07
godz. 13:00
Podkarpackie Dostawa niszczarek dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Komend Miejskich i Powiatowych garnizonu podkarpackiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)