Przetargi i zamówienia - Rzeszów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8974378 2022-07-03 Podkarpackie Zlecę przystosowanie foteli obrotowych w samochodach- Rzeszów Zlecę przystosowanie foteli obrotowych w samochodach dla pasażer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995883 2022-07-03
godz. 23:59
Podkarpackie Podkarpackie Centrum Innowacji Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów zużywalnych niezbędnych do przeprowadz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002863 2022-07-03
godz. 23:59
Podkarpackie Zlecę ułożenie ok. 20 mkw. kostki brukowej w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002931 2022-07-03
godz. 23:59
Podkarpackie Zlecę wykonanie odwodnienia oraz izolacji stropodachu (garaż)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002933 2022-07-03
godz. 23:59
Podkarpackie ZLECĘ WYKONANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ O POWIERZCHNI OK. 70 mkw

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006599 2022-07-03
godz. 23:59
Podkarpackie Osoba do napisania tekstu. Zlecenia w 24h Szukam osoby, która w 24 godziny spreparuję krótki opis prostego tematu. Oczekuje od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8943787 2022-07-04
godz. 09:00
Podkarpackie "Dostawa opraw oświetleniowych” Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/6/22 Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa opraw oświetleniowych” Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8947827 2022-07-04
godz. 09:00
Podkarpackie Zabudowa własna betonomieszarki samochodowej 9m3 o zaawansowanej konstrukcji i innowacyjnych rozwiązaniach funkcjonalnych Wynaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8953667 2022-07-04
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy immunoglobuliny ludzkiej dożylnej. Numer referencyjny: ZP.261.25-A.2022 Postępowanie nr 44 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy immunoglobuliny ludzkiej dożylnej , roztwór goto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8954137 2022-07-04
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola Numer referencyjny: RZ.ROZ....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910017 2022-07-04
godz. 09:00
Podkarpackie Rozbudowa i przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu na rzece Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową nr 91 Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989346 2022-07-04
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - 3 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989359 2022-07-04
godz. 09:00
Podkarpackie Przyłączenie nowych odbiorców na terenie RE Krosno w formie pakietów nr 15 – 4 części – 34 pozycje

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991864 2022-07-04
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Mokra Strona, Myśliwska, Iwonicka, Wschodnia), Boguchwała (ul. Reja) – 6 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003999 2022-07-04
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa i montaż klimatyzatora w serwerowni Sądu Rejonowego w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8954085 2022-07-04
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji na budowę drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego z uzyskaniem decyzji ZRID, pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad robotami Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991495 2022-07-04
godz. 10:00
Podkarpackie OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE I MAGAZYNOWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995908 2022-07-04
godz. 10:00
Podkarpackie Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń zawodowych według potrzeb Uczestników Projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996918 2022-07-04
godz. 10:00
Podkarpackie Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży z Ukrainy Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii dla 60 dzieci i młodzieży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999279 2022-07-04
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie odczynników dla Instytutu Nauk Medycznych Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1.2 do SWZ. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999823 2022-07-04
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby jednostek Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń klimatyza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8974982 2022-07-04
godz. 10:00
Podkarpackie Dostosowanie węzła cieplnego w budynku Ł, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w segmencie C, budynek Ł" - Demontaż istniejącego węzła ciepl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8990717 2022-07-04
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk defibrylatorów transportowych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr Z1 do SWZ. OR-IV.272.1.13.2022 ***...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002391 2022-07-04
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa wyposażenia do pojazdów i warsztatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8985797 2022-07-04
godz. 11:00
Podkarpackie Serwis urządzeń klimatyzacji PGE EC SA Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu Szczegółowy opis zawarty jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznikach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8997426 2022-07-04
godz. 11:00
Podkarpackie Organizacja działań promocyjnych na rynku USA termin lipiec- listopad 2022 W ramach trzyletniego programu Organicity. Taste the ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9001855 2022-07-04
godz. 11:00
Podkarpackie Realizacja projektu Polskie Smaki, Owoce i Warzywa!

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9001850 2022-07-04
godz. 11:00
Podkarpackie Realizacja projektu Chronimy pszczoły i inne zapylacze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9001810 2022-07-04
godz. 11:00
Podkarpackie Realizacja projektu Kuchnia strażacka ze zbożami wysokiej jakości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8953986 2022-07-04
godz. 12:00
Podkarpackie ZP/UR/105/2022 „Dostawa urządzeń: komora laminarna, wiskozymetr, wirówka laboratoryjna oraz spektrofotometr przenośny” Numer referencyjny: ZP/UR/105/2022 Dostawa urządzeń: komora l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)