Przetargi i zamówienia - Rzeszów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7361448 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie pozostałych robót budowlanych dotyczących budowy budynku usługowego z częścią mieszkalną wraz z przyległą infrastrukturą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365165 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy produktu leczniczego Rituximabum. Numer referencyjny: ZP.261.7-A.2020, Postępowanie nr 22 Poz. 1 – Rituximabum koncentrat ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7365275 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na 4 Części Numer referencyjny: KZP-1/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363112 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365146 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych Numer referencyjny: CZ-I.271.18.48.2020 Budowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367616 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu Numer referencyjny: RZ.ROZ.281.7.2020 Rozbiór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400910 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Remont budynków na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie Postępowanie podzielone jest na 6 części: Część 1: Budynek adminis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406240 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa oprogramowania do celów naukowo-badawczych: 1: Pakiet oprogramowania graficznego Corel Academic Site Licence (CASL) lub ró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392055 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - Dostawa 4 szt. urządzenia do automatycznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363275 2020-04-06
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie usługi utrzymania czystości w Podkarpackim Oddziale Regionalnym oraz 21 biurach powiatowych zlokalizowanych w wojewódz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403028 2020-04-06
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych typu zamknięt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400190 2020-04-06
godz. 11:30
Podkarpackie Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120 Numer referencyjny: PP-2710/06/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403139 2020-04-06
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej flory i fauny kserotermicznej na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy w rezerwacie przyrody „Góra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406671 2020-04-07
godz. 00:00
Podkarpackie Zamówienie polegające na wyborze osób wchodzących w skład zespołu zarządzającego projektem, 1/2020/FAM/BYT Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406672 2020-04-07
godz. 00:00
Podkarpackie Zamówienie polegające na wyborze osób wchodzących w skład zespołu zarządzającego projektem, 1/2020/FAM/KAL Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412168 2020-04-07
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych wielofunkcyjnych samochodów osobowych o poniższych wymaganiach: 1) rok produkcji 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413210 2020-04-07
godz. 00:00
Podkarpackie Elektroda diagnostyczna i łączniki do elektrod

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397083 2020-04-07
godz. 08:00
Podkarpackie „Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej Ludwiki Wawrzyńskiej 205 przy ul. Konarsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406959 2020-04-07
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa artykułów spożywczych i mięsnych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie – II PRZETARG dla Pakietu Nr 3 Gł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367771 2020-04-07
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa przepustnic” Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/2/20/UE Wartość bez VAT: 2 174 494.24 PLN 1. Przedmiotem zamówienia jest: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413098 2020-04-07
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa urządzeń zabezpieczających styk sieci LAN z WAN w klastrze HA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372590 2020-04-07
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa odczynników na potrzeby projektu „Badania i opracowanie technologii produkcji mięsa wieprzowego w kierunku wydł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403066 2020-04-07
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz FRP TECHNOLOGY sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407677 2020-04-07
godz. 10:00
Podkarpackie Ściernice, płótna i papier ścierny zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ. zakup tarcz do cięcia metalu oraz papieru i płótna ścierne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407704 2020-04-07
godz. 10:00
Podkarpackie Dzierżawa/użyczenie aparatu GPC-RID na okres 5-ciu miesięcy oraz dostawa kolumn GPC, wzorców polistyrenowych, łącznika kolumn I. D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406895 2020-04-07
godz. 12:00
Podkarpackie dostawy produktów żywnościowych Numer referencyjny: AD.ZP.3810-6/2020/JJ produkty żywnościowe różne ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407608 2020-04-07
godz. 12:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku według poniższej tabeli. Lp. Nazwa Ilość 1. Nakłuwacze igłowe MEDL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372404 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa dwóch szlifierek 5-osiowych oraz maszyny pomiarowej do regeneracji narzędzi obrotowych pełnowęglikowych Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407572 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie W związku z realizowanym projektem pn. „Przygotowanie do wdrożenia Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w spółce FLY PARK IN w c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408051 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach: A. Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)