Przetargi i zamówienia - Rzeszów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8863442 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na dwie Części Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/5/22 Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8918517 2022-05-27
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych związanych z budową przyłączy cieplnych w ramach: - Projektu Budowa nowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921064 2022-05-31
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875846 2022-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie "Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na pięć Części Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/10/22/UE Przedmiotem zamówienia jest: "...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913314 2022-06-02
godz. 00:00
Podkarpackie Remont Komory ciepłowniczej J-7 w rejonie skrzyżowania ulic Maczka i Siemieńskiego w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917949 2022-06-03
godz. 00:00
Podkarpackie 1. Projektu pn.: Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.Ol.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916354 2022-06-03
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8938239 2022-06-06
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930498 2022-06-08
godz. 09:00
Podkarpackie Renowacja napowietrznej sieci ciepłowniczej poprzez malowanie płaszcza izolacji z blachy stalowej ocynkowanej na ciepłociągu napowietrznym wraz malowaniem stalowych konstrukcji wsporczych or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903211 2022-06-15
godz. 09:00
Podkarpackie "Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych” Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/13/22/UE Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych” Szczegółowe dane przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936803 2022-06-28
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa dostarczania posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ oraz załącznikach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)