Przetargi i zamówienia - Rzeszów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7458768 2020-06-01
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe dotyczące wydatku nr 1 zgodnie z numeracją z WoD: Roboty i materiały budowlane służące do utworzenia Centrum Ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484108 2020-06-03
godz. 11:30
Podkarpackie Roboty utrzymaniowe na budowlach piętrzących zlokalizowanych na rz. Rakowa w związku ze zwiększeniem zdolności retencyjnej rzeki R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7461241 2020-06-04
godz. 11:00
Podkarpackie Czyszczenie czaszy zbiornika SW Rzeszów w km 63+750 – 67+900 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.24.2020 Zakres zamówienia podstawoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504240 2020-06-05
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe dotyczące wydatku nr 13. Komputery przenośne oraz wydatku nr 18. Oprogramowanie – Etap I Część I - Komputery p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7465963 2020-06-09
godz. 10:00
Podkarpackie Udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na ciekach na terenie ZZ Przemyśl Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.30.2020 Część 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494085 2020-06-09
godz. 11:30
Podkarpackie Wymiana sieci reperów na zbiorniku "Maziarnia” w Wilczej Woli Numer referencyjny: RZ.ROZ.280.37.2020 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501709 2020-06-10
godz. 10:00
Podkarpackie Remont betonów w galeriach zapory - Zbiornik Wodny Besko Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.39.2020 Przedmiotem zamówienia jest: „Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491959 2020-06-10
godz. 11:30
Podkarpackie Utrzymanie jazu na rzece Łęg w km 21+660 w m. Krawce gm. Grębów Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.36.2020 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478392 2020-06-16
godz. 11:00
Podkarpackie Aktualizacja instrukcji eksploatacji Stopnia Wodnego w Rzeszowie. Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.17.2020 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483196 2020-06-18
godz. 11:00
Podkarpackie Konserwacja rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie – cz. 2 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.28.2020 Odcinkowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486239 2020-06-22
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty utrzymaniowe na wałach przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Mielec – teren Zarządu Zlewni w Jaśle Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499123 2020-06-25
godz. 11:00
Podkarpackie Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola Numer referencyjny: RZ.ROZ.280.38.2020 Utrzymani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501276 2020-06-26
godz. 09:30
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501279 2020-06-26
godz. 11:00
Podkarpackie „Wykonanie koszenia traw na zaporze Klimkówka i zaporze bocznej w Uściu Gorlickim – teren Zarządu Zlewni w Jaśle” Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)