Przetargi i zamówienia - Rzeszów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7734373 2020-10-22
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie pierwszej części zadania pn.: Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741676 2020-10-23
godz. 10:00
Podkarpackie Remont 4 jazów na rzece Gilówka w m. Jarocin, Golce, Mostki, gm. Jarocin – II etap Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.105.2020 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741708 2020-10-23
godz. 11:00
Podkarpackie Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie- cz. II Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.104.2020 Przedmiotem zamówienia jest:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756026 2020-10-23
godz. 11:00
Podkarpackie ,,Konserwacja rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle’’ Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.110.2020MW 2. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744941 2020-10-26
godz. 11:00
Podkarpackie „Usuwanie szkód powodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle” Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.106.2020MW 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748021 2020-10-27
godz. 09:00
Podkarpackie Wymiana sieci reperów na zbiorniku "Maziarnia” w Wilczej Woli Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.107.2020 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747954 2020-10-27
godz. 10:00
Podkarpackie Utrzymanie rzeki Stobnica w km 26+904-46+944 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.100.2020 Przedmiotem zamówienia jest: „Utrzymanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769132 2020-10-27
godz. 12:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa do siedziby Oddziału IPN w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 18 fabrycznie nowych i wolnych od wad fizycznych i pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717961 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759483 2020-11-02
godz. 09:00
Podkarpackie Usuwanie szkód powodziowych, udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie działania ZZ Przemyśl Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725503 2020-11-02
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji technicznej na remont obustronnego ubezpieczenia rzeki Dąbrówka w km 4+923 – 6+667 w miejscowości Stale Sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759667 2020-11-02
godz. 11:00
Podkarpackie Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie - cz. III. Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.111.2020 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725536 2020-11-02
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji technicznych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.98.2020 Wykonanie do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725506 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z wdrożeniem systemu do zarządzania wydrukiem dla RZGW w Rzeszowie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765731 2020-11-04
godz. 09:00
Podkarpackie Remont jazów, MEW Wilcza Wola oraz wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach czasowo piętrzących wodę n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7730913 2020-11-04
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru energii elektrycznej RZGW w Rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733773 2020-11-05
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa środków higieny osobistej dla pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7734168 2020-11-05
godz. 11:00
Podkarpackie „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744567 2020-11-10
godz. 11:00
Podkarpackie Wycinka drzew na terenie działalności ZZ Stalowa Wola – etap 2 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.102.2020 Wycinka drzew na rzece Bia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758755 2020-11-17
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie drugiej części zadania pn.: „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok”. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756480 2020-11-17
godz. 09:00
Podkarpackie „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764957 2020-11-20
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.112.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)