Zlecenia - Rzeszów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7922477 2021-01-21
godz. 00:00
Podkarpackie Świadczenie usług kontroli okresowej stanu technicznego budynków oraz przegląd urządzeń i instalacji w obiektach Izby Administracj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926146 2021-01-21
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie montażu dodatkowych grzejników c.o. w garażu karetek obok budynku RORE DiM: Wykonanie robót polega na montażu: 1.Rurocią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889052 2021-01-21
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Administr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921636 2021-01-21
godz. 23:59
Podkarpackie Nowatorski system informatyczny oparty o pełnofalowe modelowanie EM podłoża geofizycznego z zastosowaniem technik uczenia maszynow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924490 2021-01-22 Podkarpackie Dostawa regałów archiwalnych wraz z montażem dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889045 2021-01-22
godz. 10:00
Podkarpackie WSIiZ-Programujemy rozwój. Rozwijamy mozliwości. W ramach 1 części: Zadaniem Wykonawcy/ów jest zrealizowanie usługi polegającej n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922220 2021-01-22
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926628 2021-01-22
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa materiałów i innych akcesoriów stomatologicznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891351 2021-01-22
godz. 12:00
Podkarpackie Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej celem poprawy konkurencyjności firmy FAMIX Sp. jawna Przedmiot zamówienia zostaje pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910872 2021-01-22
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie robót malarskich w klatkach schodowych następujących budynków: Pelczara 1 kl. IV Podwisłocze 4 kl. II, IV Podwisłocze 8 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920838 2021-01-22
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa środków czystości do III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w roku 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928580 2021-01-22
godz. 12:00
Podkarpackie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Usługa obejmująca całodzienne wyżywienie uczestników szkoleń, kursów i doskonaleń zawodowych organizowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922041 2021-01-22
godz. 13:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: UROLOGII, GINEKOLOGII, CHIRURGII Z WYKORZYSTANIEM ROBOTA DA VINCI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926817 2021-01-22
godz. 14:00
Podkarpackie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Usługa obejmująca całodzienne wyżywienie uczestników szkoleń, kursów i doskonaleń zawodowych organizowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926184 2021-01-22
godz. 15:30
Podkarpackie Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912182 2021-01-22
godz. 23:59
Podkarpackie Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju Dostawa i zainstalowanie: Zad. 1 - systemu alarmu pożarowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923644 2021-01-22
godz. 23:59
Podkarpackie „ZUZIA – tworzenie infrastruktury przedszkoli terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu” C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922716 2021-01-24
godz. 00:00
Podkarpackie Dzierżawa części nieruchomości MOP przy autostradzie A4 odc. Tarnów-Korczowa oraz S-19 odc. Sokołów Małopolski-Stobierna pod dział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926136 2021-01-24
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup i dostawa wózków do transportu chorych dla potrzeb Kliniki Kardiologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920833 2021-01-25
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup i dostawa artykułów chemicznych (środków chemicznych) i artykułów gospodarczych do SP nr 8, ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925276 2021-01-25
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wykonanie elewacji budynku 3 piętrowego - Rzeszów Zlecę wykonanie elewacji budynku 3 piętrowego. Zainteresowanych proszę o k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925277 2021-01-25
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje pracowników budowlanych - Rzeszów Poszukuje pracowników budowlanych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925383 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa licencji na okres min. 12 m-cy zintegrowanego oprogramowania umożliwiającego tworzenie kompletnych projektów pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926200 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych do Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927078 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i urządzeń spalinowych dla Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924437 2021-01-25
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych w następujących pakietach: PAKIET NR I: BADANI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924727 2021-01-25
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup i sukcesywna dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie wg formularza cenowego (Opisu przedmiotu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927979 2021-01-25
godz. 11:06
Podkarpackie 5/T/W/2021 Dostawa probówek i końcówek do pipet dla Pracowni Biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie PRZEDMIOT P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922520 2021-01-25
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa samochodu specjalistycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920655 2021-01-25
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa odczynników, probówek i materiałów medycznych dla Laboratorium Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ z zacho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)