Zlecenia - Rzeszów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7395518 2020-03-31
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Sekcji Eksploatacji Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie Materiały budowlane wg dołącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398849 2020-03-31
godz. 13:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa wskaźników do weryfikacji napromieniowania składników krwi w ilości 17 000 szt., używane w urządzeniu do naprom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399555 2020-04-01
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POPW/2020 na zakup usług specjalistycznych w ramach projektu Platformy Startowe - „Start In Podkarpackie” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399546 2020-04-01
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/POPW/2020 na zakup usług specjalistycznych w ramach projektu Platformy Startowe - „Start In Podkarpackie” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395997 2020-04-01
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w zakresie wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395991 2020-04-01
godz. 11:00
Podkarpackie Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób osadzonych przebywających w ZK w Rzeszowie w zakresie specjalistycznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391619 2020-04-02
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie ogrodzenia terenu – Zadanie nr 8 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanego w ramach Regionalnego Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403326 2020-04-02
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie prac remontowych na dachu budynku szkoły Prace do wykonania na wysokości powyżej 10 m: - wymiana gwoździ na wkręty samog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7357820 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa nowego automatu zgrzewającego w ilości 1 szt. Zakup Automatu zgrzewającego (zadanie nr 2) w ramach projektu pn. "Technolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7362807 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup narzędzi do budowy prototypów urządzeń w związku z realizacją projektu pt. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego "MASTERP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401966 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie Digitalizacja dokumentacji przetargowych na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405105 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie Świadczenie usług pocztowych i usług kurierskich na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie i jej Wydziałów Spra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402122 2020-04-03
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa stanowiska do sprawdzania iskrowników zamontowanych na wszystkich statkach powietrznych floty OKL

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402106 2020-04-03
godz. 11:00
Podkarpackie Usługi związane z utylizacją odpadów w SPZOZ Nr 1 w Rzeszowie Zadanie I 1) odpady medyczne o kodzie 18 01 03 (w tym odpady poporod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394379 2020-04-03
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę, uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. p.poż., w wersji papierowej i elektroni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390841 2020-04-03
godz. 15:30
Podkarpackie Rozbudowa placu zabaw przy ul. Koło.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7361448 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie pozostałych robót budowlanych dotyczących budowy budynku usługowego z częścią mieszkalną wraz z przyległą infrastrukturą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400910 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Remont budynków na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie Postępowanie podzielone jest na 6 części: Część 1: Budynek adminis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406240 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa oprogramowania do celów naukowo-badawczych: 1: Pakiet oprogramowania graficznego Corel Academic Site Licence (CASL) lub ró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406671 2020-04-07
godz. 00:00
Podkarpackie Zamówienie polegające na wyborze osób wchodzących w skład zespołu zarządzającego projektem, 1/2020/FAM/BYT Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406672 2020-04-07
godz. 00:00
Podkarpackie Zamówienie polegające na wyborze osób wchodzących w skład zespołu zarządzającego projektem, 1/2020/FAM/KAL Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407677 2020-04-07
godz. 10:00
Podkarpackie Ściernice, płótna i papier ścierny zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ. zakup tarcz do cięcia metalu oraz papieru i płótna ścierne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407704 2020-04-07
godz. 10:00
Podkarpackie Dzierżawa/użyczenie aparatu GPC-RID na okres 5-ciu miesięcy oraz dostawa kolumn GPC, wzorców polistyrenowych, łącznika kolumn I. D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407608 2020-04-07
godz. 12:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku według poniższej tabeli. Lp. Nazwa Ilość 1. Nakłuwacze igłowe MEDL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372404 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa dwóch szlifierek 5-osiowych oraz maszyny pomiarowej do regeneracji narzędzi obrotowych pełnowęglikowych Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407572 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie W związku z realizowanym projektem pn. „Przygotowanie do wdrożenia Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w spółce FLY PARK IN w c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408051 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach: A. Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401748 2020-04-09
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie ekspertyzy technicznej mostu Lwowskiego w ciągu ul. Lwowskiej w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401733 2020-04-09
godz. 14:00
Podkarpackie Przeglądy szczegółowe obiektów inżynierskich na terenie Rzeszowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407908 2020-04-10
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup generatora ozonu o niżej wyszczególnionych parametrach: Główne cechy produktu: Sterowanie mikroprocesorowe Elektrody odporne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)