Przetargi i zamówienia - Rzeszów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7903878 2026-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SCHRONU NA MAGAZYNY DOKUMENTACJI BIEŻĄCEJ I AZ W O/RZESZÓW, AL. PIŁSUDSKIEGO 12 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. zadania „Adaptacja pomieszczeń schron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8645738 2022-06-30
godz. 16:00
Podkarpackie realizacja programu pilotażowego z zakresu Profilaktyka 40 PLUS na obszarze województwa: 18 - PODKARPACKIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8805753 2022-05-24
godz. 11:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji technicznej i realizację na podstawie tej dokumentacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 59 z częścią handlowo-usługową w parterze, podpiwniczonego z garażem p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8838273 2022-05-16
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawę aparatury medycznej w ramach zadania: Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848503 2022-05-19
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584 na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848777 2022-05-23
godz. 11:00
Podkarpackie Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutcza – w. Domaradz (z węzłem) dł. ok. 6,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848703 2022-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap III Numer referencyjny: WT.2370.6....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851583 2022-05-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa papieru do drukarek i ploterów Numer referencyjny: ZP/36/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do drukarek i ploterów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851619 2022-05-16
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa systemu do nawigacji robotycznej dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych Numer referencyjny: ZP250/025/2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851623 2022-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/63/2022 Sukcesywna dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego Numer referencyjny: ZP/UR/63/2022 Szczegółowy opis oraz sposób re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860222 2022-05-26
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie przeglądu trzeciego poziomu utrzymania P3 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN63-001, Typ 36WE Numer referencyjny: Rz.240.322.2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863378 2022-05-23
godz. 10:00
Podkarpackie zakup i dostawy płynów i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla dzieci i dorosłych Numer referencyjny: ZP250/020/2020 zakup i dostawy płynów i preparatów do żywienia dojeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8863387 2022-05-30
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, NIE używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego Numer referencyjny: ZP/UR/64/2022 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863442 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na dwie Części Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/5/22 Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8864090 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie Platformy Startowe "Start In Podkarpackie" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług w zakresie wsparcia w ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8872734 2022-06-02
godz. 23:59
Podkarpackie „Wzrost konkurencyjności firmy THM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez poszerzenie oferty o innowacyjne produkty t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8872877 2022-06-02
godz. 23:59
Podkarpackie „Wzrost konkurencyjności firmy THM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez poszerzenie oferty o innowacyjne produkty t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8873574 2022-05-31
godz. 23:59
Podkarpackie Enkapsulacja jako innowacyjna metoda dostarczania lipofilowych substancji czynnych w suplementach diety Spaleniowa analiza elemen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874923 2022-06-03
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa izolowanych podnośników koszowych do prac pod napięciem na liniach napowietrznych SN wraz z narzędziami do prac metodą rękawic elektroizolacyjnych z kosza izolowanego dla Oddziałów P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863394 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawy zastawek serca, protez naczyniowych, pierścieni oraz innych wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii Numer referencyjny: ZP250/023/2022 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841696 2022-05-19
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup i dostawy implantów ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego Dzieci Numer referencyjny: ZP250/022/2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów ortopedycznych dla Bloku Opera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841801 2022-05-24
godz. 08:00
Podkarpackie Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2022 – 9 zadań – II POSTĘPOWANIE – ZADANIE NR 8 RDW STALOWA WOLA Numer referencyjny: PZDW/WZP/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875846 2022-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie "Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na pięć Części Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/10/22/UE Przedmiotem zamówienia jest: "...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875843 2022-05-27
godz. 12:00
Podkarpackie „Budowa stacji SN na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie przy ulicy Ciepłowniczej“ Numer referencyjny: ZP/S-PN-14/2022 Zamierzenie inwestycyjne pn.: „Budowa stacji SN na Oczyszczalni Ścieków w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875627 2022-06-03
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/72/2022 Sprzedaż wraz z dostarczeniem chłodziarko- zamrażarki dla Instytutu Nauk Medycznych Numer referencyjny: ZP/UR/72/2022 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875713 2022-06-08
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Budowę kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych” Numer referencyjny: ZP - I.271.19.68.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878577 2022-06-01
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje ekipy dekarzy - Rzeszów Witam, Poszukuje ekipy dekarzy. Inwestycje to budynki mieszkalne. Praca na terenie Rzeszowa, ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878578 2022-06-01
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje ekipy murarzy - Rzeszów Witam, Poszukuje ekipy murarzy. Inwestycje to budynki mieszkalne. Praca na terenie Rzeszowa, ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879108 2022-05-31
godz. 11:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych oraz montaż wiat na terenie miasta Rzeszowa – etap IV Numer referencyjny: ZP-I.271.24.84.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879144 2022-06-03
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa 5 szt. średnich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem hydraulicznym). Numer referencyjny: WT.2370.3.2022 Zamówienie obejmuje dostawę 5 szt. średnich samochodów ratownictwa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)