Przetargi i zamówienia - Rzeszów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7620870 2021-08-19
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-I.271.57.161.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7679033 2020-10-20
godz. 09:00
Podkarpackie Pełnienie funkcji „inżyniera kontraktu” dla: Wykonanie w syst. „zaprojektuj i wybuduj” dokum. projektowej oraz robót budowlanych: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689394 2020-10-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa samochodu laboratorium dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, specjalizującej się w reagowaniu na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697509 2020-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ul. Skrajna 1 wraz z zaplec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702711 2020-10-20
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa środków kontrastowych dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego Numer referencyjny: 6/ZP/SZ/2020 ŚK 1Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7702741 2020-10-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zaopatrywanie w produkty paliwowe i pozapaliwowe pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i maszyn drogowych, zadanie 1–11, za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702865 2020-10-22
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie oświetlenia świątecznego Rzeszowa w sezonie 2020/2021, z elementów dekoracyjnych dostarczonych przez Wykonawcę Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705775 2020-10-23
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawy wyrobów medycznych dla bloku operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii Numer referencyjny: ZP250/063/2020 Pakiet nr 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7706158 2020-10-21
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wykonanie elewacji lekko-mokrej - Rzeszów Zlecę wykonanie elewacji lekko-mokrej. Miejsce realizacji - budynek handlowo-usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706161 2020-10-21
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę pokrycie dachu - Rzeszów Zlecę pokrycie dachu - płaski. Szczegóły do ustalenia po kontakcie tel. Miejsce realizacji - budyne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705814 2020-10-28
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. I Numer referencyjny: DZ.261.02.01.2020 War...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709451 2020-10-23
godz. 12:00
Podkarpackie Utworzenie Centrum B+R w celu opracowywania autorskich technologii i produktów przez pierwszą, międzynarodową Grupę Kapitałową z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711431 2020-10-26
godz. 09:00
Podkarpackie Modernizacja i rozbudowa Centralnego Ośrodka Wirtualizacji Wydziałów Ksiąg Wieczystych (COW WKW) sądów apelacji rzeszowskiej Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716332 2020-10-29
godz. 23:59
Podkarpackie Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie CTS 24 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wartości niema...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7718006 2020-10-26
godz. 11:00
Podkarpackie Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa – Infrastruktura IT laboratoriów oblicze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717101 2020-10-28
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717509 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa infrastruktury technicznej wraz z dostawą i montażem stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania pojazdów na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717104 2020-10-29
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz terenów przyległych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7720259 2020-10-28
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę prace brukarskie - Rzeszów Poszukuję ekip podwykonawczych brukarzy. Inwestycje to drogi, chodniki. Możliwość podjęcia pracy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7720261 2020-10-28
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę prace glazurnicze - Rzeszów Poszukuję ekip podwykonawczych glazurniczych. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717961 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” Przedmiotem zamówienia jest real...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7723019 2020-10-29
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę roboty drogowe, brukarskie - Rzeszów Zlecę roboty drogowe, brukarskie. Do wykonania parkingi, chodniki, prace przy domach pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7722611 2020-10-30
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków. Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7721943 2020-10-30
godz. 11:00
Podkarpackie OPIEKA Z RĘKĄ NA SERCU – program pomocy dla osób niesamodzielnych W ramach Projektu świadczone będą usługi opiekuńcze przez min. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725459 2020-11-02
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy leków onkologicznych. Numer referencyjny: ZP.261.23-A.2020, Postępowanie nr 68 Daratumumabum— poz. 1 – Formularza cenowo –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7725425 2020-11-02
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych Numer referencyjny: ZP250/068/2020 Alglucosidase alfaSzczegółowo podano w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7725536 2020-11-02
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji technicznych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.98.2020 Wykonanie do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725503 2020-11-02
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji technicznej na remont obustronnego ubezpieczenia rzeki Dąbrówka w km 4+923 – 6+667 w miejscowości Stale Sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725506 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z wdrożeniem systemu do zarządzania wydrukiem dla RZGW w Rzeszowie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7728732 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Bezpiecze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)