Przetargi i zamówienia - Rzeszów - mała architektura - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8886884 2022-05-24
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych polegających na urządzeniu terenu rekreacyjnego na os. Krakowska Południe Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na urządzeniu tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887984 2022-05-24
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych polegających na stworzeniu przestrzeni do wypoczynku na terenie os. Nowe Miasto Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu ścieżki, mon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922408 2022-05-26
godz. 00:00
Podkarpackie Sprzedaż, dostarczenie i montaż/ustawienie w miejscu wskazanym przez Kupującego elementów małej architektury.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922449 2022-05-27
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu elementów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Plac zabaw z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895942 2022-05-27
godz. 08:00
Podkarpackie Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej Przedmiotem zamówienia jest:- wykonanie projektu zjazdu oraz jego realizacja- demontaż urządzeń- robota budowlana polegająca na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900024 2022-05-30
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa”. Realizacja zadania obejmuje:• ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)