Przetargi i zamówienia - Rzeszów - projekt energoelektryczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8531054 2021-12-01
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego ul. Jazowej. Przedmiotem zamówienia jest zoptymalizowanie posiadanej przez Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8532588 2021-12-02
godz. 09:00
Podkarpackie Prace projektowe - modernizacje sieci SN i nN w msc. Rżuchów, Ciszyca Górna i Dolna, Wąworków – 4 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555361 2021-12-10
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowych obiektów sieci SN - Kolbuszowa, Przecław - 2 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569131 2021-12-10
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Rzeszów (ul. Floriana, Krakowska) – 2 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552957 2021-12-14
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie ekspertyz wpływu przyłączenia magazynów energii oraz farm wiatrowej i fotowoltaicznych na system elektroenergetyczny.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8492348 2021-12-20
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WI/9/2021 Przedmiotowe zamówienie obejmuje rozbudowę odcinka drogi wojew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)