Przetargi i zamówienia - Rzeszów - usługi medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8567434 2021-12-02
godz. 10:00
Podkarpackie I. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA • Porady lekarza POZ II. DYŻURY LEKARSKIE W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ • W Ambu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555929 2021-12-02
godz. 11:00
Podkarpackie Przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462484 2021-12-02
godz. 16:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów: 1. ŚWIADCZENIA L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560565 2021-12-03
godz. 08:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w dziedzinie radiologii i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8546790 2021-12-03
godz. 09:00
Podkarpackie Usługi medycyny pracy dla pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników i funkc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560496 2021-12-06
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie: okulistyki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562404 2021-12-07
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Energetyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560495 2021-12-07
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie: Onkologii onkologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560476 2021-12-07
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie: Zakładania długotrwałych dostępów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560473 2021-12-07
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w zakresie: Diagnostyki laboratoryjnej, serologicznej i mikr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554582 2021-12-08
godz. 10:00
Podkarpackie ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH: Udzielanie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju: podstawowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560498 2021-12-08
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie: Chorób płuc

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560497 2021-12-08
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie: porad i konsultacji w Wojewódzkiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560474 2021-12-08
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie: radioterapii onkologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567418 2021-12-08
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie: Konsultacji kardiologicznych i badań echokardiograficznych dla potrzeb ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567417 2021-12-08
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie: Ginekologii i położnictwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567419 2021-12-08
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie: psychiatrii (Kliniczny Oddział Dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567444 2021-12-10
godz. 08:00
Podkarpackie Udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: - leczenia szpitalnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8570155 2021-12-10
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562448 2021-12-17
godz. 00:00
Podkarpackie Aktywizacja osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów, poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562489 2021-12-17
godz. 00:00
Podkarpackie Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562453 2021-12-17
godz. 00:00
Podkarpackie Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cuk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562486 2021-12-17
godz. 00:00
Podkarpackie Profilaktyka i promocja zdrowia osób w kryzysie bezdomności i ubogich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562479 2021-12-17
godz. 00:00
Podkarpackie Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562585 2021-12-17
godz. 00:00
Podkarpackie Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)