Przetargi i zamówienia - Rzeszów - usługi związane z leśnictwem, rolnictwem - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7975881 2021-02-26 Podkarpackie Utrzymanie poidełek zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976380 2021-02-26 Podkarpackie Utrzymanie oznakowania i poręczy ochronnych na ciągach pieszo-rowerowych oraz słupków blokujących zlokalizowanych na terenach ziel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977911 2021-02-26 Podkarpackie Wykonanie 5-letnich pomiarów elektrycznych w budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Rycerskiej 4 w tym: - wykonane oględzin instalac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984153 2021-02-26 Podkarpackie Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7974426 2021-02-26
godz. 08:00
Podkarpackie Nabywamy kompetencje cyfrowe Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów VCC lub równoważnych zakończonych certyfikatam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971421 2021-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie spełniająca niżej wymien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7972779 2021-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa tonerów dla Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie na rok 2021 spełniająca niżej wymienione warunki: - Dostawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973795 2021-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie 1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w formie stacjonarnej indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7957937 2021-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej przebudowy Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego w Klinicznym Szpit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7964969 2021-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa złączek i końcówek kablowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7967062 2021-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Sobieskiego, Okrzei, 8 Marca, Rynek) - 4 czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7967063 2021-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Beskidzka), Łąka, Świlcza, Wola Rafałowska -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7969659 2021-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej SN/nN w msc. Stalowa Wola.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983752 2021-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usług poradnictwa ogólnego dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa podkarpackiego w ramach projektu „Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983964 2021-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usług poradnictwa prawnego dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa podkarpackiego w ramach projektu Zr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983820 2021-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usług wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa podkarpackiego w ramach projektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981501 2021-02-26
godz. 09:30
Podkarpackie Demontaż anten KPP Jasło PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Demontaż anten Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi demontażu 9 ante...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971357 2021-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971466 2021-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Wynajem środków transportu na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP w 2021 r. w ramach projektu Wsparcie UMWP w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971883 2021-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2021 roku Usługa przewożenia wraz z kierowcą dla pracowników Zamawiając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7974177 2021-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie ZS/17/2021 Usługa wykonania szczepień ochronnych dla żołnierzy 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977903 2021-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie regeneracji zestawu hydroforowego wchodzącego w skład stacji uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim przy ul. Ry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977889 2021-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie przeglądu/diagnostyki oraz kompleksowej konserwacji wraz z wymianą złoża filtrów stacji uzdatniania wody solankowej w Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7978850 2021-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa przenośnego bezprzewodowego projektora multimedialnego, dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7978852 2021-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na rzecz Politechniki Rzeszowskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981452 2021-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971690 2021-02-26
godz. 11:00
Podkarpackie Sporządzenie operatów szacunkowych cz-2 1.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973662 2021-02-26
godz. 11:00
Podkarpackie „Dostawa urządzeń do dezynfekcji gogli do VR w ramach projektu pt. Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7975621 2021-02-26
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa • 100 szt. dysków SSD 250GB Crucial MX500 lub produkt równoważny spełniający wymagania minimalne określone w załączniku • ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976218 2021-02-26
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie zadania pn.: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Zarządzie Zlewni w Jaśle oraz Nadzorze Wodnym w Jaśle, Nadzoru W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)