Przetargi i zamówienia - Rzeszów - drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8467731 2021-11-24
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi powiatow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542719 2021-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest:Przebudowa skrzyżowania w ciągu DK 77 w m. Skołoszów. Przedmiotem zamówienia jest:- remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 77 na odcinku ok. 290 m(od km 132+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8547026 2021-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Przebudowa skrzyżowania w ciągu DK 77 w m. Skołoszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8540187 2021-12-10
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8492348 2021-12-20
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WI/9/2021 Przedmiotowe zamówienie obejmuje rozbudowę odcinka drogi wojew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555865 2021-12-31
godz. 12:00
Podkarpackie Przełożenie zapadniętego chodnika z kostki brukowej betonowej przed budynkiem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)