Przetargi i zamówienia - Rzeszów - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8531054 2021-12-01
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego ul. Jazowej. Przedmiotem zamówienia jest zoptymalizowanie posiadanej przez Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8532588 2021-12-02
godz. 09:00
Podkarpackie Prace projektowe - modernizacje sieci SN i nN w msc. Rżuchów, Ciszyca Górna i Dolna, Wąworków – 4 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8499932 2021-12-02
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Św. Huberta, z uzyskaniem decyzji o ZRID Numer referencyjny: ZP-I.271.7...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553195 2021-12-03
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Budowa budynku D Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku "D" na podstawie dostarczonego prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555884 2021-12-07
godz. 00:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla wykonania odwodnienia terenu dla zadania pn.: Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8566292 2021-12-07
godz. 15:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa urządzeń odwadniających w ciągu drogi krajowej nr 73 w Jaśle

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8516523 2021-12-08
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD od ul. Kwiatkowskiego do ul. Jachowicza Numer referencyjny: ZP-I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555361 2021-12-10
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowych obiektów sieci SN - Kolbuszowa, Przecław - 2 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569131 2021-12-10
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Rzeszów (ul. Floriana, Krakowska) – 2 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552957 2021-12-14
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie ekspertyz wpływu przyłączenia magazynów energii oraz farm wiatrowej i fotowoltaicznych na system elektroenergetyczny.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562571 2021-12-14
godz. 09:00
Podkarpackie Kontrole okresowe obiektów budowlanych PGE Dystrybucja S.A. w latach 2022 – 2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556119 2021-12-14
godz. 12:00
Podkarpackie Usługi eksperckie z podziałem na 4 części: 1)architektura, urbanistyka i plan przestrzenne 2)historia sztuk (ochrona zabytków) 3)komunikacja 4)ochrona środowiska Część 1: Część 1) Usługi do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567548 2021-12-20
godz. 00:00
Podkarpackie Projekt i plan zagospodarowania hali - Rzeszów Witam. Interesuje mnie projekt i plan zagospodarowania hali o wym 15 m x 30 m na dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8520069 2021-12-20
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę dróg publicznych wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi łączącego ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanową wraz z uzyskani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8492348 2021-12-20
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WI/9/2021 Przedmiotowe zamówienie obejmuje rozbudowę odcinka drogi wojew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542654 2021-12-21
godz. 08:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)