Przetargi Rzeszów

Rzeszów jest najważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południowo-wschodniej. Obecnie miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, zwłaszcza z zakresu przemysłu lotniczego i informatycznego. W 2015 r. w województwie podkarpackim ogłoszono ok 2 ty. zamówień, z czego 746 w Rzeszowie. Wiodące branże to: medyczna (189), laboratoria (107) oraz komputery i informatyka (80). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Rzeszowie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8598403 2022-01-17
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Findysza Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ul. Findysza. Zamówienie realizow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565336 2022-01-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia oraz przebudowa linii nN przy ul. Strzyżowskiej w RzeszowieZamówienie realizowane będzie na podstawie dwóch zgłoszeń zamiaru wykonania robót bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569614 2022-01-17
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Sowińskiego w Rzeszowie. 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ul. Sowińskiego w Rzeszowie.Zamówienie realizowane będzie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467731 2022-01-19
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi powiatow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8611908 2022-01-21
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa energii elektrycznej do obiektów kubaturowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2414.6.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8628848 2022-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych. Numer referencyjny: ZP250/083/2021 Zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na PAKIETY NR: 1-60. Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8642943 2022-01-26
godz. 10:00
Podkarpackie Odbudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1400R Kielnarowa -Chmielnik - Zabratówka w km 10+043 w miejscowości Błędowa Tyczyńska Przedmiotem zamówienia jest odbudowa zni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8659679 2022-01-27
godz. 08:00
Podkarpackie Wykonanie napraw, przeglądów technicznych oraz sezonowa wymiana opon i wyważanie kół pojazdów, maszyn drogowych i drobnego sprzętu będącego w użytkowaniu PZDW i RDW w 2022 r. – II postępowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629161 2022-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie "Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z podziałem na cztery Zadania Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/33/21/UE Przedmiotem zamówienia jest: "Dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8649311 2022-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane sieci SN i nN w miejsc. Kolbuszowa, Rzemień - 2 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8660368 2022-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wytworzonych w RCK i K w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach. Część 1: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8660693 2022-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa kardiowerterów Część 1: Zadanie Nr 1 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy ICD VR wysokoenergetyczne z elektrodą Część 2: Zadanie Nr 2 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy IC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8661030 2022-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (9 zadań) Część 1: Wykonanie usługi wycinki drze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8666883 2022-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup akcesoriów do monitora TCM TOSCA/CombiM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8666876 2022-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup akcesoriów jednorazowego użytku do respiratorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8666877 2022-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup akcesoriów jednorazowego użytku do terapii oddechowej dla noworodków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8674628 2022-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa naprawy silnika morcelatora dla Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8652684 2022-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Rzeszów Główny – Strzyżów nad Wisłokiem – Rzeszów Główny oraz Rzeszów Główny – Jasło – Rzeszów Główny Numer referencyjny: Rz.240.1701.2021 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8655373 2022-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie i dostawa pojemników kontenerowych typu KP-10 oraz KP-7 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników kontenerowych otwartych w ilości 12 sztuk t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8655600 2022-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Budowa budynku D Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku "D" na podstawie dostarczonego prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8658507 2022-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8658976 2022-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa oprogramowania dla Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego.Zamówienie nie zostało podzielone na części ( zadania).2. Szczegółowy opis oraz spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8661223 2022-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Kompleksowa organizacja Misji gospodarczej podkarpackich przedsiębiorców do Dubaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8662028 2022-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych (morfologia krwi z rozmazem automatycznym)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8662254 2022-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie sprzedaż i dostarczenie elementów doposażenia pracowni gastronomicznych w ramach realizowanego projektu Rzeszowskie szkoły zawodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8663620 2022-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa drzew i krzewów wraz z wykonaniem nasadzeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8663933 2022-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/4/2022 Sprzedaż i dostawa oprogramowania dla Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8665403 2022-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa: Kolumna chiralna; kolumny chromatograficzne.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8658983 2022-01-27
godz. 11:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa oprogramowania dla Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego.Zamówienie nie zostało podzielone na części ( zadania).2. Szczegółowy opis oraz spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8663927 2022-01-27
godz. 11:00
Podkarpackie ZP/UR/5/2022 Sprzedaż i dostawa oprogramowania dla Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego 2.4.) Identyfikator

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)