Przetargi i zamówienia - Radom - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10123917 2023-12-08
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa prasy i czasopism na lata 2024-2025 do siedziby Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128044 2023-12-08
godz. 08:00
Mazowieckie 210/ZP/2023 Zakup wraz z dostarczeniem pakietów oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup pakietów oprogramowania zgodnie z Opisem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119651 2023-12-08
godz. 09:00
Mazowieckie Świadczenie usługi cateringowej dla 30 uczestników Dziennego Domu Pomocy, przy ul. Wyścigowej 16, 26 – 600 Radom w 2024 roku. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121701 2023-12-08
godz. 09:00
Mazowieckie Realizacja świadczeń o wartości powyżej 30 000 euro w zakresie pełnienia funkcji-Dyrektor Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Radomiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124806 2023-12-08
godz. 09:00
Mazowieckie Naprawa pojazdu specjalnego autodrabiny mechanicznej Iveco Magirus (SD-41) Przedmiotem zamówienia jest naprawa samochodu specjalnego autodrabiny mechanicznej po zdarzeniu drogowym zgodnie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115275 2023-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Monitorowanie i ochrona obiektów wpisanych na listę Wojewody podlegających obowiązkowej ochronie przez Grupy Interwencyjne SUFO – Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103939 2023-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa społeczna dot. świadczenia usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Radomiu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Radomiu przez okres 6 mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116611 2023-12-08
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony ppoż. budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego 16 w Radomiu wraz niezbędną do tego celu inwentaryzacją budowlaną.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118767 2023-12-08
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130057 2023-12-08
godz. 11:00
Mazowieckie Prace remontowo-budowlane oraz instalacyjne aranżacji wnętrz pomieszczeń na V piętrze (część wschodnia) budynku Nowy Świat 2.0

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121709 2023-12-08
godz. 12:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń jako zastępca ordynatora oddziału psychiatrycznego AŚ Radom Lekarz zastępca ordynatora oddziału psychiatrycznego Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121702 2023-12-08
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie świadczeń zdrowotnych jako ordynator oddziału psychiatrycznego szpitala i ambulatorium z izbą chorych aresztu śledczego w radomiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121661 2023-12-08
godz. 12:00
Mazowieckie Pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalu i Ambulatorium Aresztu Śledczego w Radomiu w oddziale wieloprofilowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121660 2023-12-08
godz. 12:00
Mazowieckie Opisy RTG funkcja Inspektora Ochrony Radiologicznej AŚ W Radomiu Areszt Śledczy w Radomiu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności i tym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121658 2023-12-08
godz. 12:00
Mazowieckie Zastępca ordynatora oddziału wieloprofilowego AŚ W Radomiu Lekarz zastępca ordynatora oddziału wieloprofilowego Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Radomiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121657 2023-12-08
godz. 12:00
Mazowieckie Lekarz ordynator oddziału wieloprofilowego Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Radomiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114283 2023-12-08
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług pocztowych w 2024 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Radomiu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających naprzyjmowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10137626 2023-12-08
godz. 16:00
Mazowieckie Wykonanie usług związanych ze środowiskiem MS Dynamics CRM oraz implementacji PowerPages.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10137551 2023-12-09
godz. 12:00
Mazowieckie przeprowadzenie w miesiącu grudniu b.r. kampanii reklamowej w prasie regionalnej obejmującej zasięgiem obszar całej Polski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106781 2023-12-11
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego i urządzeń BRD na terenie miasta Radomia.Zamówienie obejmuje:- utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121009 2023-12-11
godz. 10:00
Mazowieckie ŚWIADCZENIE USŁUG POGRZEBOWYCH NA RZECZ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10138335 2023-12-11
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa 21 sztuk oprogramowania oraz aktualizacja posiadanych 92 sztuk licencji do oprogramowania TachoScan Control wraz z gwarancją na okres 01.01.2024-31.12.2024.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118060 2023-12-11
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa operatorska związana z eksploatacją bieżącą i zapewnieniem należytego stanu technicznego Biogazowni Gorzesław w 2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118779 2023-12-11
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa opasek naprawczych ze stali nierdzewnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10112798 2023-12-11
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa leków do SWPZZPOZ w Radomiu Część 1: Dostawa leków Część 2: Dostawa leków Część 3: Dostawa leków Część 4: Dostawa leków 18/2023 **************************** UWAGA Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124835 2023-12-11
godz. 12:00
Mazowieckie „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz WITD w Radomiu” Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123569 2023-12-11
godz. 15:30
Mazowieckie Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2024 r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109507 2023-12-12
godz. 08:00
Mazowieckie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Warszawskiej, Rataja i Witosa w Radomiu” – etap I Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:budowę sieci wodociągowej z rur ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10111121 2023-12-12
godz. 09:00
Mazowieckie „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w budynkach RADPEC S.A. w Radomiu"0

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10127052 2023-12-12
godz. 09:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystościowych wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w I półroczu 2024 roku. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia są sukc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)