Zlecenia - Płock - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9315485 2022-11-28
godz. 08:00
Mazowieckie 50167632 Zakup preparatów czyszczących. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań. Przedmiot zapytania ofertowego: 50167632 ZAKUP P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9324890 2022-11-28
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa owoców i warzyw dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w roku 2023 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Ananas 1 szt. = waga minimum 1 kg ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311320 2022-11-28
godz. 09:00
Mazowieckie Zawarcie umowy ramowej na obsługę sceno techniczną.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9320841 2022-11-28
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem postępowania jest dostawa wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nn : STACJA WBST 20/630 - ŻYZNA PŁOCK. Zamawiający dopuszcza przedstawienie ofert na rozwiązaniach alternat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9301149 2022-11-28
godz. 10:00
Mazowieckie Badanie PT rur parowych suszarek DR-1441 i DR-2441 w post. remont. inst. PTA we Włocławku 2023 PKN Orlen zaprasza do złożenia oferty na: Badanie PT rur parowych suszarek DR-1441 i DR-24...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9301153 2022-11-28
godz. 10:00
Mazowieckie Badanie NDT rolek biegowych suszarek DR-1441 i DR-2441 w post. remont. inst. PTA we Włocławku 2023 PKN ORLEN zaprasza do złożenia oferty na: Badanie NDT rolek biegowych suszarek DR-1441...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9317710 2022-11-28
godz. 10:00
Mazowieckie Podpisanie Umowy na zakup oraz dostawę tetrachloroetylenu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9319003 2022-11-28
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja oświetlenia - świetlica Dąbrówka Tczewska Przedmiotem postępowania jest wymiana kompletu opraw (łączna ilość opraw w kpl 54 oświetlenia wewnętrznego w świetlicy zna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9320053 2022-11-28
godz. 10:00
Mazowieckie 493/UZ/2022 - GM. KUCZBORK OSADA - KOMPLET OPRAW 396 SZT. OPRAWY DROGOWE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ SPECYFIKACJĄ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9320840 2022-11-28
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem postępowania jest dostawa wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nn : Stacja transformatorowa do zasilania instalacji fotowoltaicznej 500KW Inwestycja Okruszek Zamawiający dop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9327693 2022-11-28
godz. 10:00
Mazowieckie Prace techniczne i porządkowe w Amfiteatrze w Płocku przy ul. Rybaki 15 oraz w Siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów, przy ul. Jakubowskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9297800 2022-11-28
godz. 11:00
Mazowieckie WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9294718 2022-11-28
godz. 12:00
Mazowieckie Ubranie koszarowe- zawarcie umowy ramowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9321364 2022-11-28
godz. 12:00
Mazowieckie Butelki filtrujące 0,5l 1800 sztuk - Butelka 0,5 l filtrująca wodę z Logo Kolorystyka korporacyjna czarny/czerwony/szary

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9328655 2022-11-28
godz. 12:00
Mazowieckie 11059567 - Złącze suchoodcinające API 4” LYNX Typ 850VG GFLT Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty. Warunki handlowe: 1. Termin płatności – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9289308 2022-11-28
godz. 13:00
Mazowieckie Budowa 30 mikroinstalacji fotowoltaicznych (w formule EPC) na stacjach paliw PKN ORLEN S.A. Budowa 30 mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy od ok. 20 do 50 kWp), posadowionych na dachach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9286854 2022-11-28
godz. 14:00
Mazowieckie 2200007378 Zakup zbiornika separatora 23D1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty, z uwzględnieniem poniższych wymagań. Jedyną formą złożenia prawidłowej oferty ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314606 2022-11-28
godz. 14:00
Mazowieckie 7423 Dostawa wraz z montażem zbiornika magazynowego aminy 3T-01 SAP OP/07423/030/12

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9320843 2022-11-28
godz. 14:00
Mazowieckie Zakup i dostawa myjki ciśnieniowej do klimatyzacji Szanowni Państwo, ORLEN Administracja Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”) zaprasza Państwa do złożenia oferty w celu wyłonienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9300956 2022-11-28
godz. 15:00
Mazowieckie 50169698 Zakup blachy 3,00x1250x2500 304L oraz 6,00x2500x1250 304L Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty. ROZPATRYWANE BĘDĄ TYLKO OFERTY CAŁOŚCIO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9302648 2022-11-28
godz. 15:00
Mazowieckie Wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką wewnętrzną otworów okiennych, parapetów oraz drzwi Przedmiotem postępowania ofertowego jest wykonanie wymiany kompletnej stolarki okiennej or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9304160 2022-11-28
godz. 15:00
Mazowieckie 50172954 Zakup liny stalowej ocynk. fi6mm 7x19 VZ i zacisków Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty. Prosimy o zawarcie w ofercie następujących inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9286446 2022-11-28
godz. 16:00
Mazowieckie Remonty kapitalne turbin: 1TP01A oraz 1TC01A w trakcie postoju instalacji HRK Remonty kapitalne turbin: 1TC01A oraz 1TP01A w trakcie postoju instalacji HRK wg zakresów prac "M" nr TIW/0239...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9286447 2022-11-28
godz. 16:00
Mazowieckie KPP i ZZK dla HON I - Kompleksowa wymiana pneumatycznej aparatury kontrolno-pomiar. na elektroniczną Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty dot. opracowania Koncepcji Programow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9309938 2022-11-28
godz. 16:00
Mazowieckie Remont linii A i B Instalacji Technologicznej. ORLEN Eko Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu linii A i B Instalacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9322698 2022-11-28
godz. 16:00
Mazowieckie RFP – Transport kolejowy produktów rafineryjnych i petrochemicznych w relacjach zagranicznych. RFP – Transport kolejowy produktów rafineryjnych i petrochemicznych w relacjach zagranic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9302649 2022-11-28
godz. 18:00
Mazowieckie Samochody specjalistyczne do transportu próbek na rok 2023 Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostawę samochodów specjalistycznych do transp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9317714 2022-11-28
godz. 22:00
Mazowieckie Transport wody amoniakalnej 25% autocysterną w 2023r. Szanowni Państwo, Zapraszam do złożenia oferty w postpowaniu zakupowym na wykonanie usługi: Transport wody amoniakalnej 25% w 2023...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9318784 2022-11-29
godz. 10:00
Mazowieckie Kompleksowe ubezpieczenie Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9321079 2022-11-29
godz. 10:00
Mazowieckie EOWE Wykonanie przewiertu sterowanego fi160 w m.Jarkowo 22200450 Wykonywanie etapowo w zależności od postępu prac przez Zamawiającego przepustów rurowych metodami przewiertu sterowaneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)