Przetargi i zamówienia - Olsztyn - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8961051 2022-07-07 Warmińsko-Mazurskie Poszukuję firm wykonawczych na zabudowy poddasza - Naterki Poszukuję firm wykonawczych na zabudowy poddasza Zabudowa poddasza (u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8961052 2022-07-07 Warmińsko-Mazurskie Poszukuję firm wykonawczych na elewacje - Naterki Poszukuję firm wykonawczych na elewacje Elewacje (przyklejenie styropianu, wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8961063 2022-07-07 Warmińsko-Mazurskie Poszukuję firm wykonawczych na roboty brukarskie - Naterki Poszukuję firm wykonawczych na roboty brukarskie Roboty brukarskie (p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020205 2022-07-07 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020215 2022-07-07 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992978 2022-07-07
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie 3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa sieci cieplnych w technologii tradycyjnej na sieć w technolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993028 2022-07-07
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa sieci cieplnych w technologii tradycyjnej na sieć w technologii rur preizolowanych w rejonie ul. Dąbrowszczaków (P29...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008611 2022-07-07
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Żardeniki Jeziorany obszar wiejski nr dzial.: 21-15/4 - przyłącze kablowe nn o dł. ok. 230m sprawa ZN/3515/6262MZI/2022/2201757 2 Dobre Mia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8960061 2022-07-07
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzęt medyczny na potrzeby Oddziału noworodków i wcześniaków oraz Kliniki ginekologii, ginekologii onkologicznej i położnictwa Numer referencyjny: DZP-382-26/22 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995141 2022-07-07
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie RIR. 21.9.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa komór wraz z montaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002308 2022-07-07
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup oraz dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 2 części Część 1: Część 1 –STRZYKAWKI Część 2: Część 2 – AKCESORIA LIFEPAK SZP.221-3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9001018 2022-07-07
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa kalendarzy na rok 2023 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 1700 sztuk kalendarzy Warmii i Mazur na rok 2023 ZP.272.1.76.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008387 2022-07-07
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług hotelarskich i transportowych na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie w trakcie leczenia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993120 2022-07-07
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do analizatorów firmy IDEXX Laboratories do Polikliniki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Wetery...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009540 2022-07-07
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Część 1: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.2. Szczegółowe okre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002278 2022-07-07
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekujących i dezynfekująco-myjących oraz środków do pielęgnacji rąk. NA-26/9 P-9 **************************** UWAGA ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8989142 2022-07-07
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Poprawa brd w województwie warmińsko-mazurskim na DK 16 na skrzyżowaniu w m. Łęgajny – wykonanie sygnalizacji świetlnej - II postępowanie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002621 2022-07-07
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Opr dok proj. z podziałem na części: Cz 1: „Rozb dw nr 530 w zakr. bud chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i zatok autobusowych w m. Świątki” Cz 2: „Rozb dw nr 528 w zakr budowy ch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005295 2022-07-07
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wynajem wraz z obsługą operatorską samochodu samowyładowczego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005293 2022-07-07
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9022303 2022-07-07
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie 07 /2022 Elementy systemu napadowego Satel PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Centrala Satel Integra 128 plus - 3 szt. 2 Obudowa uniwersa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015703 2022-07-08
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zlecę wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych fundamentów - Olsztyn Zlecę wykonanie izolacji przeciwwodnych i termiczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015528 2022-07-08
godz. 07:00
Warmińsko-Mazurskie D/Kw-RB.2233.30.2022.PB Demontaż starej wykładziny i montaż nowej wykładziny podłogowej wraz z przygotowaniem podłoża na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8954073 2022-07-08
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów (poprzez ich termiczne przekształcenie) o kodzie 19 12 10 – frakcja 150 mm, pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994163 2022-07-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Adaptacja parteru budynku „A” do potrzeb Oddziału onkologii z pododdziałem chemioterapii i Oddziału pulmonologicznego z pododdziałem g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995914 2022-07-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Remont części pomieszczeń laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie - I piętro Przedmiotem zamówienia jest remont części pomieszczeń laboratorium Zakładu Higieny Wet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003763 2022-07-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Olsztyn Olsztyn gmina miejska ul. Marii Grzegorzewskiej 2 nr dzial.: 68-3/11 429.22# Sieć kablowa nN 0,4kV sprawa ZN/3453/6363MZI/2022/2201578...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003760 2022-07-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Barczewo Barczewo miasto os. osiedle Słoneczne nr dzial.: 1-83/33, 1-83/35 429.22# Sieć kablowa nN 0,4kV sprawa ZN/3436/6363MZI/2022/2201642 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004846 2022-07-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Nowa Ukta Ruciane-Nida obszar wiejski 24 nr dzial.: 0012-310 317 # Budowa linii SN 15kV, stacji SN/nN, linii kablowej nN, powiązania z istniejącą linią nN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008433 2022-07-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - nadzór nad realizacją robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym: MODERNIZACJA SZATNI W WCRS AQUASFERA W OLSZTYNIE Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)