Przetargi i zamówienia - Olsztyn - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10106503 2023-12-08 Warmińsko-Mazurskie Dostawa nieoznakowanych pojazdów samochodowych: typu furgon 8-osobowy, typu kombivan oraz typu SUV (3 oddzielne zadania częściowe)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120185 2023-12-08 Warmińsko-Mazurskie Dostawa prasy do siedziby Zamawiającego oraz do podległych mu Rejonów w 2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113858 2023-12-08
godz. 07:00
Warmińsko-Mazurskie „Usługi prania wodnego, czyszczenia chemicznego i dezynfekcji obuwia” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług prania wodnego, czyszczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121259 2023-12-08
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sprzętu medycznego i asortymentu do rehabilitacji (powtórzenie unieważnionych części zamówienia w postępowaniu nr sprawy 38/2023 i 42/2023) Część 1: Akcesoria medyczne Część 2: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102127 2023-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa biogazowni o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 20/5, 20/6, 17/4, 17/11, 19/4 i 19/8 obręb 136 Olsztyn, gm. Olsztyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121549 2023-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowa obsługa prawna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2024-2026 Część 1: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 1 obejmuje w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128127 2023-12-08
godz. 09:25
Warmińsko-Mazurskie DKw.2233.27.2023.UM Dostawy różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Dublinach przez okres 12 miesięcy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przyprawa do kurczaka Przyprawa do kurczaka opakow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128033 2023-12-08
godz. 09:25
Warmińsko-Mazurskie DKw.2233.28.2023.UM Dostawy różnych artykułów spożywczych do Oddziału Zewnętrznego w Giżycku przez okres 12 miesięcy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przyprawa do kurczaka Przyprawa do kurczaka op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109454 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostę laboratoryjnego w Laboratorium Analitycznym i Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109835 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenia zdrowotne w zakresie: chirurgii szczękowo - twarzowej (lekarz) dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10112102 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy w 2024 r. dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117013 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 2000g oraz ew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117101 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenia zdrowotne w zakresie lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117487 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej do jednostek UWM w Olsztynie Część 1: Model do nauki oftalmoskopii - 2 sztuki Część 2: Przenośna klatka tlenowa dla zwierząt domowych - 1 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119649 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych – zgodnie z obowiązującymi w tym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120100 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa aparatów fotograficznych na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie oraz jednostek terenowych garnizonu warmińsko - mazurskiego (3 oddzielne zadania częściowe) Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120281 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120055 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa: czytnika E-booków, narzędzia do mobilnego pozyskiwania danych geoprzestrzennych, telekonwertera do aparatu bezlusterkowego, konwertera sygnału audio i monitora odsłuchowego Część 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121338 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Część 1: łaty i protezy naczyniowe Część 2: łaty i protezy naczyniowe Część 3: łaty i protezy naczyniowe Część 4: łaty i protezy naczyniowe Część 5: łaty i protezy naczyniowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121254 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzęt okulistyczny – powtórka Część 1: sprzęt okulistyczny Część 2: sprzęt okulistyczny Część 3: sprzęt okulistyczny Część 4: sprzęt okulistyczny Część 5: sprzęt okulistycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120057 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych” Część 1: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z kompleksów wojskowych na terenie miasta Ostró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125322 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Materiały telekomunikacyjne CISCO -

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10127181 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w 2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10127267 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128817 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie dostawa odzieży roboczej dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10131307 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenia zdrowotne w zakresie: Chirurgii dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113872 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sprzętu informatycznego (laptop) wraz z myszką i torbą do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10132905 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie pediatrii/neonatologii w Oddziale Noworodków i Wcześniaków z pododdziałem intensywnego nadzoru ( II stopień referencyjny)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10133023 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa ławek i stołów na korytarze przed oddziałami i poradniami.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114663 2023-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa systemów informatycznych wraz z wdrożeniem, wsparciem technicznym, serwisem i aktualizacją oprogramowania Część 1: Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi Elektronicznego Obiegu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)