Przetargi i zamówienia - Olsztyn - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7894662 2021-01-20
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa bębnów, materiałów eksploatacyjnych, tuszy–tonerów do urządzeń drukujących–wielofunkcyjnych Numer referencyjny: O/OL.D-3.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920034 2021-01-20
godz. 08:42
Warmińsko-Mazurskie DKW/Ż/03/01/2021 Zapytanie odertowe na dostawy jaj kurzych do Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie Aresztu Śledczego w Olsztynie PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7858920 2021-01-20
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie porządku i czystości w ciągu dróg woj. administrowanych przez RDW Nidzica w latach 2021–2023 z podziałem na części (4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7862659 2021-01-20
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie porządku i czystości w ciągu dróg woj. administrowanych przez RDW Nidzica w latach 2021 – 2023 z podziałem na części (4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885718 2021-01-20
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa prowadzenia Stacji Przeładunkowej dla odpadów ulegających biodegradacji o kodach 20 02 01 i 20 01 08, poprzez przyjęcie tyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885737 2021-01-20
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885513 2021-01-20
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzedaż dostawę wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauki o Żywnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919521 2021-01-20
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 02/01/2021 Dostawa cukru PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cukier biały kryształ Sypkie, białe kryształki, bez zbryleń, barwa biała, słod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7874101 2021-01-20
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn w sezonach z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885721 2021-01-20
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 20 01 28 i 20 01 27* (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice) Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888244 2021-01-20
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę udostępnienia systemu do zarządzania wizytami klientów w punktach obsługi Urzędu Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885724 2021-01-20
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 16 02 13*, 16 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897453 2021-01-20
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług sprzątania w siedzibie SO w Olsztynie, OZSS w Olsztynie i Mrągowie, Sądu Rejonowego w Biskupcu, Lidzbarku Warmiń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901432 2021-01-20
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa płyty meblowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920851 2021-01-20
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie Usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 wizyt studyjnych online w ramach projektu Ekonomia Społeczna na Warmii i M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915479 2021-01-21
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej),...............................................

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921486 2021-01-21
godz. 08:33
Warmińsko-Mazurskie DKW/Ż/04/01/2021 Zapytanie odertowe na dostawy tłuszczy do Aresztu Śledczego w Olsztynie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 margaryna rośl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921627 2021-01-21
godz. 08:34
Warmińsko-Mazurskie DKW/Ż/06/01/2021 Zapytanie odertowe na dostawy mrożonek oraz ryb do Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie Aresztu Śledczego w Olsztyni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921628 2021-01-21
godz. 08:48
Warmińsko-Mazurskie DKW/Ż/07/01/2021 Zapytanie odertowe na dostawy produktów strączkowych do Aresztu Śledczego w Olsztynie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921487 2021-01-21
godz. 08:51
Warmińsko-Mazurskie DKW/Ż/05/01/2021 Zapytanie odertowe na dostawy nabiału do Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie Aresztu Śledczego w Olsztynie PRZEDMI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891669 2021-01-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Remont i modernizacja Oddziałów Ogólnopsychiatrycznych, wykonanie szatni zbiorczej personelu łącznie z zakupem niezbędnego wyposaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920751 2021-01-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach normalnej ordynacji Szpitala i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888154 2021-01-21
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na 4 części. Numer referencyjny: ZDW/NZP.TD/PN-1/3220/150/2020 Część 1 – rozbudowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888166 2021-01-21
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na 2 części. Numer referencyjny: ZDW/NZP.TD/PN-1/3220/152/2020 Część 1 – Rozbudowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895548 2021-01-21
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na części (2).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895547 2021-01-21
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na części (4).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903598 2021-01-21
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Numer referencyjny: SOZ.383.37.2020 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921877 2021-01-21
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa wobec pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922182 2021-01-21
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa wobec pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924304 2021-01-21
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZIPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)