Zlecenia - Olsztyn - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7390816 2020-03-29
godz. 08:11
Warmińsko-Mazurskie Usługa sprawdzenia i naprawy silnika dwubiegowego. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawa silnika Przewiniecie uzwojeń silnika typ K20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7359997 2020-03-30
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Wybór Generalnego Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w tym wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382598 2020-03-30
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Realizacja robót związanych z rewitalizacją kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 27 w Olsztynie Wykonanie robót budowlanych związany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395235 2020-03-30
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wymiana na rurociągu osadowym trójnika Dn 500 i zasuw Dn 150 Wykonanie prac związanych z naprawą komór u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399449 2020-03-30
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przegląd zgodnie z DTR po 10 latach eksploatacji elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EEA-5 w ilości 30 sztuk zabudowanych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7381555 2020-03-30
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa i montaż żaluzji okiennych poziomych zamontowanych we wnęce okiennej na skrzydle okna w I/ZUS w Bartoszycach, ul. Bohateró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396889 2020-03-30
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Usługi kominiarskie w zakresie czyszczenia i kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez Zakład ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399202 2020-03-30
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie 03/03/2020 Dostawa płatków ziemniaczanych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Płatki ziemniaczane Wyprodukowane w Polsce z jadalnych odmian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395133 2020-03-30
godz. 12:30
Warmińsko-Mazurskie Naprawa, konserwacja i legalizacja 8 kompletów poduszek niskociśnieniowych będących na wyposażeniu wojskowych straży pożarnych - p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402975 2020-03-30
godz. 13:30
Warmińsko-Mazurskie Okresowe (od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r. z możliwością przedłużenia do odwołania) wykonywanie w klatkach schodowych budynków wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387735 2020-03-31
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Wnioskiem pn.: „Wykonanie instalacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397857 2020-03-31
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa kamer przemysłowych dla Visimind Ltd Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer przemysłowych szt. 2, o następu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389349 2020-03-31
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Remont pomieszczenia archiwum, remont pomieszczenia toalety, budowa przyłącza instalacji kanalizacyjnej oraz wewnętrznej instalacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389590 2020-03-31
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie REMONT POMIESZCZEŃ I WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398710 2020-03-31
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Modernizacja układu do płukania powietrzem filtrów SUW Zachód Wykonanie prac związanych z modernizacją u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398713 2020-03-31
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Remont pokryw zbiornika wód popłucznych SUW Likusy Wykonanie prac związanych z remontem pokryw zbiornika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398712 2020-03-31
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawa komór ujęcia wody SUW Zachód Wykonanie prac związanych z naprawą komór ujęcia wody zgodnie z zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401750 2020-03-31
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych, w ilości szacunkowej: 1) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, w ilości 20 000 litrów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397091 2020-03-31
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Najem długoterminowy (24 miesiące) fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowo-terenowych typu Pick-up na potrzeby IRŚ w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392635 2020-04-01
godz. 08:45
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Marynowy Nowy Dwór Gdański obszar wiejski ul. Nowodworska nr dzial.: 421/2 Wykonanie robót budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382649 2020-04-01
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup defibrylatorów AED wraz z wyposażeniem dla Oddziału ZUS w Olsztynie i TJO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391690 2020-04-01
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg w roku 2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401223 2020-04-01
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta BIZHUB C364e oraz materiałów biurowych do siedziby Regionalnej Dyrek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391615 2020-04-02
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż dachowej elektrowni fotowoltaicznej w ramach projektu pt. „Budowa mikroinstalacji fo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398928 2020-04-02
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR MET – 02/03/2020 - Program do przygotowania produkcji – 1 szt. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie innow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391701 2020-04-02
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wynajem wraz z obsługą operatorską sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389770 2020-04-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389800 2020-04-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników MPEC Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404513 2020-04-02
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Odczynniki do wykonywania badań na cytometrze przepływowym FASCLyric Becton Dickinson

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395351 2020-04-03
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa gadżetów na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)