Przetargi i zamówienia - Olkusz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9098310 2022-08-17
godz. 10:00
Małopolskie Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla nauczycieli w ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Olkusz” Część 1: Przedmiotem zamówienia (w części...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097893 2022-08-19
godz. 12:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji (ZRID) dla zadania: Przebudowa ul. Buchowieckiego w Olkuszu Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100726 2022-08-19
godz. 12:00
Małopolskie Zakup i dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw w Gminie Olkusz Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzeń na place zabaw dla dzieci na terenie miasta i Gminy Olkusz zgodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9104118 2022-08-19
godz. 23:59
Małopolskie Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości (gruntu), położonych w: obrębie ewidencyjnym Laski, gmina Bolesław...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9108032 2022-08-22
godz. 23:59
Małopolskie Zlecę wykonanie portalu na wzór chh.pl Interesuje mnie by stworzyc stronę na której będą mogły ogłaszać się hurtownie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103661 2022-08-24
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gmin y Olkusz Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006645 2022-08-25
godz. 23:59
Małopolskie Zlecę wykonanie zabudowy poddasza 450m2 Zlecę wykonanie zabudowy poddasza około 450 m2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9081760 2022-08-26
godz. 10:30
Małopolskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.700.000 PLN (słownie złotych: trzy miliony siedemset tysięcy) z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9087431 2022-09-02
godz. 23:59
Małopolskie Implementacja procesów automatyzujących i cyfryzujących w firmie TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o. Automatyczny dozownik n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8974544 2022-09-09
godz. 23:59
Małopolskie Docieplenie poddasza - preferowana piana PUR Zlecę docieplenie poddasza /najlepiej pianą PUR/ w centrum Olkusz - dach nowy, kop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8974543 2022-09-09
godz. 23:59
Małopolskie Zlecę wykonanie docieplenia budynku w centrum Olkusza Zlecę wykonanie docieplenia budunku w centrum Olkusza - dom "kostka" z la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092302 2022-09-12
godz. 10:00
Małopolskie System monitorowania i sterowania (SMiS) dla obiektów wodociągowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu Numer referencyjny: DFZ/23/P/2022 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100464 2022-09-12
godz. 12:00
Małopolskie Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku „Czarna Góra” wraz z modernizacją krytego basenu w SP nr 2 w Olkuszu, Gmina Olkusz. Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9109747 2022-09-16
godz. 10:30
Małopolskie Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Olkusz Gmina, powiat: olkuski, województwo: małopolskie w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080275 2022-10-08
godz. 23:59
Małopolskie Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych, w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych nawozów z do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)