Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7593779 2021-12-31
godz. 00:00
Lubelskie OTWARTY NABÓR KONKURSOWY PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) Z WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO I PODLASKIEGO DO WSPÓŁPRACY W RAMAC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7593779 2021-12-31
godz. 00:00
Lubelskie OTWARTY NABÓR KONKURSOWY PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) Z WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO I PODLASKIEGO DO WSPÓŁPRACY W RAMAC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887453 2021-12-21
godz. 12:00
Lubelskie OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE - Przebudowa i rewitalizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin - z podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7867851 2021-12-01
godz. 15:00
Lubelskie dostawa materiałów stomatologicznych – 3 zadania. Numer referencyjny: UCS/ZP/19/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów stomatologicznych – 3 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115146 2021-06-30
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115147 2021-06-30
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115148 2021-06-30
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128265 2021-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa stacji Abramowice Numer referencyjny: POST/DYS/OL/LZA/00678/2021 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowalnych w branży elektroenergetycznej dla zadania: Przebudowa stacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128608 2021-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa stacji Abramowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8133405 2021-06-18
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy "TOP-MEDICAL" Sp. Z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych usług diagnostyki i leczenia nietrzymania m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128155 2021-06-16
godz. 11:00
Lubelskie Utrzymanie rzek i zbiornika na terenie Nadzoru Wodnego w Parczewie – 3 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.21.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych rzekach i zbio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128156 2021-06-16
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Radzyniu Podlaskim – 3 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.25.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych na rzekach na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128163 2021-06-16
godz. 10:00
Lubelskie „Utrzymanie rzek i zbiorników na terenie Nadzoru Wodnego w Parczewie” – 9 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.22.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych rzekach i z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128102 2021-06-16
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa pojemników do pobierania i przechowywania preparatyki krwi Numer referencyjny: EO/EZ-2722/XXV/21 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa pojemników do pobierania, przechowywania i prepa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128161 2021-06-15
godz. 10:00
Lubelskie Eksploatacja budowli dla potrzeb prowadzenia nawodnień na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim – 3 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.27.2021 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128097 2021-06-14
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego stosowanego w ramach programu lekowego – Pomalidomidum Numer referencyjny: EO/LA-2722/XX/21 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa produktu leczniczego stosowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8130827 2021-06-14
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8124623 2021-06-14
godz. 08:00
Lubelskie DOSTAWA STAPLERÓW, ŁADUNKÓW ORAZ SZWÓW SPECJALISTYCZNYCH DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125984 2021-06-11
godz. 23:59
Lubelskie „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH „PARYS” Sp. z o. o poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzornic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127672 2021-06-11
godz. 23:59
Lubelskie Metalowe pokrycia światłowodowe odporne termicznie, chemicznie i mechaniczne do celów czujnikowych Przedmiotem zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128674 2021-06-11
godz. 23:59
Lubelskie Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania silnika elektrycznego chłodzonego cieczą przez ABM Greiffenberger Polska Sp. z o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128200 2021-06-11
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium STEŚ z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentów przet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131237 2021-06-11
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie Kanału Wieprz–Krzna w km 73+020 – 139+880 Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.26.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania Kanału Wieprz–Krzna na obszarze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128238 2021-06-11
godz. 09:30
Lubelskie Świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej Numer referencyjny: DZP/PN/18/2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125226 2021-06-11
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa leku Nadroparin na potrzeby COZL Numer referencyjny: COZL/DZP/MBK/3411/PN-40/21 Dostawa leku Nadroparin na potrzeby COZL Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa leku Nadroparin na potr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8124879 2021-06-10
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków czystości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125301 2021-06-10
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odwodnionych (niehigienizowanych) osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie przez okres 24 miesięcy Numer referencyjny: OZ/241/8/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123108 2021-06-08
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122320 2021-06-08
godz. 23:59
Lubelskie Innowacja produktowa w postaci narzędzia do zarządzania finansami projektów i firmy oraz mierzenia efektywności organizacji (Octop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122690 2021-06-08
godz. 16:00
Lubelskie Innowacyjne kształcenie na kierunku pielęgniarstwo – utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Społe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)