Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7593779 2021-12-31
godz. 00:00
Lubelskie OTWARTY NABÓR KONKURSOWY PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) Z WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO I PODLASKIEGO DO WSPÓŁPRACY W RAMAC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7593779 2021-12-31
godz. 00:00
Lubelskie OTWARTY NABÓR KONKURSOWY PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) Z WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO I PODLASKIEGO DO WSPÓŁPRACY W RAMAC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7593779 2021-12-31
godz. 00:00
Lubelskie OTWARTY NABÓR KONKURSOWY PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) Z WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO I PODLASKIEGO DO WSPÓŁPRACY W RAMAC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887453 2021-12-21
godz. 12:00
Lubelskie OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE - Przebudowa i rewitalizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin - z podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7867851 2021-12-01
godz. 15:00
Lubelskie dostawa materiałów stomatologicznych – 3 zadania. Numer referencyjny: UCS/ZP/19/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów stomatologicznych – 3 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281740 2021-08-30
godz. 13:00
Lubelskie Serwisowanie i naprawa urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych na terenie PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282389 2021-08-27
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa szwów chirurgicznych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/XLVI/21 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa szwów chirurgicznych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279401 2021-08-25
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w województwie lubelskim – VII cz Numer referencyjny: WOF.261.28.1.2021.WM 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276437 2021-08-24
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa odczynników, przeciwciał i krwi kontrolnej dla potrzeb Specjalistycznego Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej i Transplantacyjnej. Numer referencyjny: EO/EZ-2722/XL/21 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288249 2021-08-24
godz. 10:15
Lubelskie Usługa w zakresie transportu specjalistycznego, sanitarnego, krwi i ECMO Numer referencyjny: EO/EG 2720/XLVIII/21 Transport specjalistyczny „S”. Transport sanitarny (podstawowy) typu „P”. Tr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282443 2021-08-24
godz. 08:00
Lubelskie Sukcesywny odbiór odpadów Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-9/21/AP Przedmiotem zamówienia jest: — sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych (odbiór wyspecjali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282654 2021-08-23
godz. 23:59
Lubelskie Nowe - innowacyjne produkty w ofercie Cega Sp. z o.o. jako efekt wdrożenia prac badawczo - rozwojowych specjalistyczna zgrzewarka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8285379 2021-08-23
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282390 2021-08-23
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa z montażem mebli do jednostek UMCS Numer referencyjny: PN/101-2021/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem mebli do Wydziału Pedagogiki UMCS, z podziałem na części: Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273498 2021-08-23
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa preparatów do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk Numer referencyjny: EO/EZ-2722/XLIII/21 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa preparatów do higienicznego i chirurgicznego mycia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282481 2021-08-23
godz. 09:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa elektrycznego oraz napraw w ramach pogwarancyjnej obsługi technicznej aparatury medycznej dla COZL Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288693 2021-08-23
godz. 09:00
Lubelskie „Otwarci na nowe możliwości - kompetencje komputerowe i kwalifikacje językowe Twoją szansą na rozwój” Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273553 2021-08-20
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy standardowych komputerów przenośnych Numer referencyjny: PN/04-2021/DZP-a Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy komputerów przenośnych w podziale na 6 części: — czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275784 2021-08-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa radiofarmaceutyków dla potrzeb Zakładu Medycyny Nuklearnej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8276481 2021-08-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wyposażenia traktu żywieniowego (kuchni szpitalnej) 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w LUBLINIE Numer referencyjny: DZP/PN/40/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276472 2021-08-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa radiofarmaceutyków Numer referencyjny: Numer sprawy WSS SP ZOZ DZP.382.32.2021 Dostawa radiofarmaceutyków zgodnie z wyszczególnieniem w pakietach nr 1–2 Radiofarmaceutyki Część nr 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8283312 2021-08-20
godz. 00:00
Lubelskie Poszukuje ekipy brukarzy - Lublin Poszukuje ekipy brukarzy Prace przy remontach dróg. Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273561 2021-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych, akcesoria do wstrzykiwaczy kontrastu Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/XLIV/21 1. Przedmiot zamówienia stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276476 2021-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa staplerów, trokarów, szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych, opatrunków specjalistycznych i kontrastów do MRI Numer referencyjny: DZP/PN/39/2021 Dostawa staplerów,trokarów,szwó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8286906 2021-08-19
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leku Ruxolitinib (znak sprawy 25/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8282418 2021-08-18
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa 7 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego z podziałem na części Numer referencyjny: WL.2370.23.2021 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8243037 2021-08-17
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie innowacji w procesach logistycznych zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0 w dystrybucji farmaceutycznej 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272505 2021-08-17
godz. 09:00
Lubelskie Ster na cel-program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273469 2021-08-17
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publ. w trybie przetargu NIEograniczonego na dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych do wykonywania mieszanin żywieniowych oraz dzierżawę s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8272592 2021-08-17
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic medycznych (znak sprawy 18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)