Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6972852 2020-12-31
godz. 00:00
Lubelskie Otwarty nabór konkursowy placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu pt. „Zdrowe kości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492212 2020-08-05
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie fundamentów do projektowanego tunelu aerodynamicznego w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7447795 2020-07-30
godz. 00:00
Lubelskie Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512917 2020-07-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa płynów infuzyjnych Numer referencyjny: EO/LA-2722/XLII/20 Aqua pro injectione flakon, 250 ml.Aqua pro injectione flakon, 5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7508287 2020-07-07
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa testów i odczynników wraz z dzierżawą urządzeń dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Numer referencyjny: EO/E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508282 2020-07-07
godz. 10:15
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych stosowanych podczas zabiegów laparoskopowych – część 2 Numer referencyjny: EO/LA-M 2722/XXV/20 Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508211 2020-07-07
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na dostosowaniu Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508296 2020-07-07
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do systemu OSNA dla potrzeb bloku operacyjnego Kliniki Chirurgii Onkologicznej Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508222 2020-07-07
godz. 08:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.3721...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7505807 2020-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pawłów PLH060065, położonego w województwie lubelskim, na potr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508409 2020-07-06
godz. 09:50
Lubelskie Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania P4 kompletnych wózków 37AN i JBG z 3-ch pojazdów kolejowych typu 218Md serii SA13...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480552 2020-07-06
godz. 09:45
Lubelskie Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – zadanie nr 2 Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512910 2020-07-03
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego (pompy infuzyjne, lampa łóżeczkowa, pulsoksymetr, profesjonalny szpitalny odciągacz pok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508237 2020-07-03
godz. 09:45
Lubelskie Dostawa aparatury medycznej oraz sprzętu do wyposażenia Zakładu Brachyterapii oraz Oddziału Hematologii w ramach projektu pn. „Pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508351 2020-07-01
godz. 09:30
Lubelskie Pielęgnacja zieleni przy budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach zewnętrznych będących w zasobie Oddziału Regionalneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478329 2020-06-30
godz. 10:00
Lubelskie Zakup systemu drukująco-kopertującego na wyposażenie Centrum Usług Wspólnych w Chełmie Numer referencyjny: OL.WAG.261.1.3.JP.20 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498988 2020-06-30
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia w budynku hali sportowej KUL przy ul. Konstantynów 1G w Lublinie Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501227 2020-06-30
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa kontenerów mieszkalnych i sanitarnych Numer referencyjny: 6.014/20/PN/WGSI Pakiet nr 1 – kontener mieszkalnyKontener miesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506752 2020-06-30
godz. 10:00
Lubelskie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie - Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499060 2020-06-30
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa sterylnych wyrobów medycznych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/XXXVII/20 Zadanie 11. Szpatułka drewniana, laryngologiczna,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491403 2020-06-30
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego stosowanego w programie lekowym NFZ: Ribavirinum Numer referencyjny: EO/LA-2722/XL/20 Ribavirinum 200...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7501244 2020-06-30
godz. 09:00
Lubelskie „Dostawa leków na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie filia w Ełku” Numer referencyjny: DZP/PN/24/2020 Zadanie nr 1 Albuminum hum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7505167 2020-06-30
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych i substratów do technologii wytwarzania światłowodów Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509289 2020-06-30
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 4/2020/1.3 Przedmiotem zamówienia jest zakup poniżej wymienionych wartości niematerialnych i prawnych: 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509292 2020-06-30
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 5/2020/1.3 Przedmiotem zamówienia jest zakup poniżej wymienionych wartości niematerialnych i prawnych: 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509296 2020-06-30
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 6/2020/1.3 Przedmiotem zamówienia jest zakup poniżej wymienionych wartości niematerialnych i prawnych: 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499184 2020-06-29
godz. 12:00
Lubelskie Wymiana zabezpieczeń w rozdzielnicy 6kV RSNG/RSR w polach nr 02 i 04 zainstalowanych w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501175 2020-06-29
godz. 08:30
Lubelskie Dostawa leczniczych środków technicznych dla Pracowni Hemodynamiki – 67 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7495880 2020-06-29
godz. 08:00
Lubelskie Dostawa drobnego sprzętu medycznego Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-7/20/AP Zestaw 11. Bezigłowy port dostępu żylnego z sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508031 2020-06-29
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POPW/1.4, Etap II Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących środków trwałych: 1. Stoły podawcze d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)