Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6972852 2020-12-31
godz. 00:00
Lubelskie Otwarty nabór konkursowy placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu pt. „Zdrowe kości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304373 2020-03-05
godz. 10:15
Lubelskie Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0086/17 Numer referencyjny: EO/TA 2722/VI/20 Zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297180 2020-03-05
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297181 2020-03-04
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304578 2020-03-02
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa się z 3 odrębnych zadań.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289717 2020-02-28
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie robót remontowych w zasobach Spółdzielni w 2020 roku. Zestawienie planowanych prac: Naprawa elewacji z ociepleniem-250 m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290018 2020-02-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów NIEzbędnych do wykonywania terapii nerkozastępczej i plazmaferezy Numer referencyjny: EO/LA-2722/II/20 4 % rozt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7299949 2020-02-26
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych: Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300692 2020-02-26
godz. 10:00
Lubelskie Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294814 2020-02-24
godz. 11:00
Lubelskie Zrzut lotniczy szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących Numer referencyjny: 2019/75 Usługa zrzutu lotnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294769 2020-02-24
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących do 8 (ośmiu) Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293851 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294736 2020-02-24
godz. 09:45
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych onkologicznych (Bleomycin, Cisplatin, Cladribine, Cytarabine, Dacarbazine, Doxorubicin, Epirubicin ....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7278364 2020-02-24
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sterylnych artykułów laboratoryjnych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/IV/20 Zadanie 1Płytki titracyjne PS 96 dołków, dno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296924 2020-02-24
godz. 00:00
Lubelskie Kompleksowe analizy MES, optymalizacja materiałowa i ilościowa urządzenia do samodzielnego pokonywania schodów przez osoby porusza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292120 2020-02-21
godz. 10:00
Lubelskie Pogwarancyjna obsługa urządzeń do diagnostyki obrazowej Numer referencyjny: WSS SP ZOZ DZP 382/1/2020 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286449 2020-02-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa różnego asortymentu medycznego Numer referencyjny: COZL/DZP/ED/3411/PN-6/20 Pistolety jednorazoweCzęść 1 – Pistolety jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292090 2020-02-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa elektrod i noży jednorazowych do aparatu RITA dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie Numer referencyjny: ZP/3/2020 Zgodnie z SIWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275599 2020-02-21
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa okulistycznych wyrobów medycznych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/III/20 Zadanie 1— nóż skośny do paracentezy na trzonk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291019 2020-02-21
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POPW/1.4, Etap II Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących środków trwałych: 1. Prasa przelotowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300196 2020-02-20
godz. 11:00
Lubelskie Wymiana ocieplenia ścian szczytowych w budynkach osiedla Skarpa. Wymiana ocieplenia ściany szczytowej w budynku przy ul. Przedwioś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283706 2020-02-20
godz. 10:00
Lubelskie Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Służby Więzien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290020 2020-02-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: Numer sprawy WSS SP ZOZ/ DZP.382/ 2 /2020 Produkty leczniczeIbuprofen 0,2/5ml (4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7287818 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa zestawu: nośnika i osprzętu do zimowego i letniego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 812 administrowanej przez Zarząd Dróg ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275611 2020-02-19
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/I/20 Zadanie 11. Soczewka zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290063 2020-02-19
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu NIEograniczonego na usługę odbioru i utylizacji odpadów medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290442 2020-02-19
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe - POPW 131/2020/01/20/1 Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych wchodzących w skład linii technolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281094 2020-02-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla pracowni elektrofizjologii SP ZOZ MSWiA w Lublinie Numer referencyjny: ZP/1/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278361 2020-02-17
godz. 09:45
Lubelskie „Dostawa leków (Immunoglobulina ludzka, Ibrutinib, Tuberculic vaccine) na potrzeby COZL” Numer referencyjny: COZL/DZP/AW/3411/PN-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7283498 2020-02-17
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe - POPW 131/2020/01/16/1 Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych: 1) wyposażenia 8 stanowisk produ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)