Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8875265 2022-05-11
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia zasobów dyskowych dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870117 2022-05-12
godz. 09:00
Lubelskie USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA POSIADANEGO I UŻYTKOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OPROGRAMOWANIA ORACLE SŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA POSIADANEGO I UŻYTKOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OPROGRAM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8776289 2022-05-12
godz. 11:00
Lubelskie USŁUGA UBEZPIECZENIA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SPZOZ Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870035 2022-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Budowa ekranu akustycznego w ciągu dr. woj. Nr 835 Wysokie–Biłgoraj–Sieniawa–Przeworsk–Kańczuga–Dynów–Grabownica Starzeńska w m. Zagrody 88 1. Zakres inwestycji obejmuje budowę ekranu akust...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8883937 2022-05-13
godz. 11:00
Lubelskie Prenumerata specjalistycznej bazy danych wspierającej decyzje kliniczne Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia dostępu sieciowego do specjalistycznej bazy danych z dziedziny nauk me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831678 2022-05-16
godz. 09:00
Lubelskie Robota budowlana polegająca na dobudowie segmentu 5 kondygnacyjnego przylegającego do istniejącej przychodni oraz dwukondygnacyjnego segmentu poradni dla dzieci w ramach inwestycji pn. „ Roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831780 2022-05-16
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu NIEograniczonego na dostawę leków do programów lekowych Numer referencyjny: 27/22 Dostawa leków do programów lekowych Blin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8876195 2022-05-16
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych przy zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Nadbudowa i przebudowa budynku B – 20 w Areszcie Śledczym w Lublinie” polegających na nadbudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8882684 2022-05-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, sączek i bibuł filtracyjnych, z podziałem na 29 części. Część 1: Część 1 - dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887951 2022-05-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa opasek bezpieczeństwa z usługą całodobowego monitoringu na rzecz osób starszych - mieszkańców Miasta Lublin w wieku 65 lat i więcej, finansowane z programu Korpus Wsparcia Seniorów n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8888031 2022-05-16
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń oraz licencji systemu Test Access Point (TAP) i obejmuje:a. Dostawę elementów systemu, ich montaż, konfigurację i uruchomienie w środowisku Zamaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848589 2022-05-17
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/XX/22 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków antysept...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841861 2022-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gmin Olecko i Świętajno w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych Numer referencyjny: P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906095 2022-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Odczynniki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8882481 2022-05-17
godz. 10:15
Lubelskie Dostawa aparatu AngioOCT Aparat Angio OCT - Tomograf laserowy w technologii spektralnej koherentnej tomografii optycznej umożliwiający obrazowanie struktur tylnego i przedniego odcinka oka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869693 2022-05-17
godz. 11:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Wyburzenie budynków przy ul. Hirszfelda 2 i 2a w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8904773 2022-05-17
godz. 23:59
Lubelskie Profesjonalny skup mieszkań i nieruchomości! Cała POLSKA! KupujemyM.pl Opis KupujemyM.pl - najwygodniejszy i najpewniejszy sposób...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8890415 2022-05-18 Lubelskie Sukcesywne wykonywanie tłumaczeń pisemnych zwykłych oraz specjalistycznych przysięgłych, z języka angielskiego na język polski ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893080 2022-05-18 Lubelskie Dostawa 3 sztuk imadeł laparoskopowych 5 mm w ramach projektu nr POWR.05.04.00-00-0157/18 Profesjonalizm i bezpieczeństwo w chirur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893092 2022-05-18 Lubelskie Dostawa materiałów stomatologicznych dla dzieci niewidomych i niedowidzących biorących udział w projekcie Program edukacyjny zdrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893096 2022-05-18 Lubelskie dostawa materiałów medycznych do projektu Świadoma aktywność sportowa, czyli jak wytrenować zdrowie Projekt jest dofinansowany z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893352 2022-05-18
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej i trójdzielnej . FDZ.242-46/22

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894129 2022-05-18
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie cateringu (zupa, drugie danie, kompot, deser, kawa, herbata, woda, cukier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894134 2022-05-18
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie cateringu (zupa, drugie danie, kompot, deser, kawa, herbata, woda, cukier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894110 2022-05-18
godz. 09:00
Lubelskie CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizując na terenie województwa mazowieckiego projekt pn.: „Aktywizacja Twoją ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894135 2022-05-18
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest usługa: w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Kucharz” w ramach projektu „Aktywne Puławy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894133 2022-05-18
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest usługa: w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Cukiernik” w ramach projektu „Aktywne Puła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895626 2022-05-18
godz. 09:00
Lubelskie UCS/Z/53/22 Dostawa druków medycznych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895643 2022-05-18
godz. 09:00
Lubelskie COZL/DZP/MJ/3413/Z-62/2022 DOSTAWA PASKÓW DO ANALIZY MOCZU WRAZ Z SERWISEM ANALIZATORA ORAZ DZIERŻAWĄ ANALIZATORA ZAPASOWEGO PRZE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848588 2022-05-18
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego Numer referencyjny: EO/EZ-2722/XXI/22 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)