Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7365966 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację usługi polegającej na przygotowaniu i prowadzeniu zajęć na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397124 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Telemechanika – System Sterowania i Nadzoru Pracy rozdzielni średniego napięcia 6kV RS2 w obiektach stacji elektroenergetycznej 11...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402876 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie oprogramowania systemu do nadzoru i sterowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403961 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/wizaż/SWA/WSPA/2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć pielęgnacja ciała z elementa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404941 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 01/03/2020/POPW AI Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko AI D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404942 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 02/03/2020/POPW Frontend Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404944 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 03/03/2020/POPW Backend Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400627 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Zgierz-Pabianice w podziale na 6 za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402016 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Bełchatów w podziale na 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403920 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403919 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411446 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie 794-2020 1 Octan Amonu, CZDA, opakowanie 500g np. nr kat. 363-111392705 lub produkt równoważny. 1 szt. 2 Octan Etylu, CZDA, opakow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413030 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie 800-2020 HEAVY WALL CAPILLARY ID 0.350MM, LENGHT 60CM, OUTER DIAMETER 3.0MM np. nr kat. HWC014 lub produkt równoważny. 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413044 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie 795-2020 L-Treonina 99% UBP np. nr kat. T206.2 lub produkt równoważny. 1 szt. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty ró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400420 2020-04-06
godz. 09:45
Lubelskie Dostawa sprzętu i mebli medycznych ( parawan dwuczęściowy, materac przeciwodleżynowy, kozetka lekarska z regulowanym zagłówkiem…) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365143 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik – rozbudowa i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833 w m Kraśnik Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7364777 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego ( lampy operacyjne, stoły operacyjne i aparat RTG) z możliwością składania ofert części...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368319 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368310 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik – rozbudowa i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833w m Kraśnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367743 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Roboty utrzymaniowe na Kanale Wieprz Krzna na terenie Zarządu Zlewni w Zamościu – 3 części. Numer referencyjny: LU.ROZ.281.6.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391456 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Zakup przyczep specjalistycznych na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400595 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Zadanie Nr 50 (Działania 1.5.) pn: Budowa i przebudowa kanałowego przyłącza ciepłowniczego 2Dn50 na preizolowane o śr. 2Dn32, od k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400980 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa kanałowego przyłącza ciepłowniczego 2Dn50 na preizolowane o śr. 2 Dn32 od komory K16-K-1 w ul. Krzemienieckiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407495 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Usługa wyceny nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego. 1 Sitno - działka zabudowana jest garażem i mechaniczno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408539 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa urządzeń techniki geodezyjnej GPS GNSS na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403017 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Przeprowadzenie kampanii promocyjnej radiowo - internetowej dla projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354038 2020-04-06
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa płynów konserwujących apyrogennych dla potrzeb Kliniki Hematoonkologii Numer referencyjny: EO/EZ-2722/XIV/20 1. Płyn konse...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403115 2020-04-06
godz. 11:00
Lubelskie „Sporządzenie podziałów nieruchomości” Numer referencyjny: IGM-ZP.272.20.2020.MG1 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie podzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397064 2020-04-06
godz. 12:00
Lubelskie Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji elektrycznej na terenie technicznym składu w Bezwoli, ul. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400179 2020-04-06
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy na potrzeby pododdziałowego magazynu broni i magazynu branżowego bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)