Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7919100 2021-01-18
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa 8 licencji Edytora Aktów Prawnych XML na okres jednego roku. Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki opisane w załączni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7873648 2021-01-18
godz. 08:00
Lubelskie DOSTAWA ORAZ MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA DO POMIESZCZEŃ KLINIKI KARDIOLOGII Numer referencyjny: EDZ.242-89/20 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915445 2021-01-18
godz. 09:00
Lubelskie Innowacyjne Centrum Rozwoju Jakub Brzuszkiewicz Łukasz Grzesiak spółka cywilna, ul. Romualda Traugutta 11, 20-454 Lublin na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879278 2021-01-18
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeglądy techniczne aparatury medycznej o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880026 2021-01-18
godz. 09:45
Lubelskie „Usługa przeprowadzania przeglądów okresowych, kontroli bezpieczeństwa elektrycznego, konserwacji oraz naprawy urządzeń będących n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877139 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług naprawy, serwisu i konserwacji urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877297 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż wysokoprzepustowego sekwenatora DNA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913616 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa 165 hełmów strażackich na potrzeby KM PSP w Lublinie Numer referencyjny: MKT.2370.23.2020 Dostawa 165szt. hełmów strażack...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914203 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy kablowych przyłączy elektroenergetycznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914204 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy kablowych przyłączy elektroenergetycznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914205 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy kablowych przyłączy elektroenergetycznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916353 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Zakup Materiałów laboratoryjnych - mikrobiologia roczne 2021 1. Płytki Petriego 55mm 20 opakowanie 2. Płytki Petriego 90mm 4 opak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917214 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Zakup materiałów laboratoryjnych- fizykochemia roczne 2021 1. bufor pH 4,0 10 szt. 2. bufor pH 7,0 10 szt. 3. izooktan 40 szt. 4....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918283 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa tonerów do urządzeń drukujących do Oddziałów ZUS w: Biłgoraju, Kielcach, Lublinie i Radomiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913647 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919820 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja kotłowni olejowej budynku administracyjno-biurowego Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922760 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa miniwirówki z osprzętem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915562 2021-01-18
godz. 10:30
Lubelskie Świadczenie usług naprawy sterowników TAC Xenta na potrzeby LPEC S.A. przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884639 2021-01-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Domu Studenta Babilon Numer referencyjny: PN/104-2020/DZp-p ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894599 2021-01-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowych olejów silnikowych i przekładniowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Numer referencyjny: 73...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912109 2021-01-18
godz. 11:00
Lubelskie Remont bieżący w Apartamentach, Lublin ul. Bernardyńska 15 1. Prace remontowe 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913530 2021-01-18
godz. 11:00
Lubelskie „Remont pomieszczeń szatni, sanitariatów i korytarza w JRG nr 2 w Lublinie” Numer referencyjny: MKT.2370.24.2020 Roboty budowlane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919816 2021-01-18
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie projektu wykonawczego instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym oraz wykonanie robót instalacyjnych w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920097 2021-01-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa urządzeń ciepłowniczych z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 – Dostawa wodomierzy; Zadanie 2 – Dostawa armatury ciepłowni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879996 2021-01-18
godz. 12:00
Lubelskie Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z NIEruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych na terenie Wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885561 2021-01-18
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa środków gaśniczych, różnego sprzetu gaśniczego, mundurów strażackich. Realizacja w pięciu pakietach. Numer referencyjny: 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902911 2021-01-18
godz. 12:00
Lubelskie Usługa polegająca na opracowaniu operatu powietrza oraz uzyskaniu pozwolenia i/lub zgłoszenia instalacji powodujących emisję gazów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905838 2021-01-18
godz. 12:00
Lubelskie Usługi koordynacji i merytorycznego wsparcia na szkoleniach specjalizacyjnych w ramach projektu Doskonalenie kadr systemu opieki z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913721 2021-01-18
godz. 12:00
Lubelskie „Roboty drogowe w zakresie placu manewrowego przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach, woj. lubelskie” Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917515 2021-01-18
godz. 12:00
Lubelskie Usługa serwisu, konserwacji i napraw instalacji, urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych w obiektach Oddziału ZUS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)