Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8903207 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie (Działanie 1.5., poz. 49) pn.: „Rewitalizacja i przebudowa sieci ciepłowniczej 2DN600, w rejonie c. Felin KS2-F8 ul. Reymonta I etap i II etap Nr budżetu: M/00452/TCO/16.” Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934291 2022-05-30
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa obudowy sterowniczej metalowej IP66.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936289 2022-06-01
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa izolacji termicznej z pianki PUR o grubości 110 mm w płaszczu osłonowym z blachy ocynkowanej, na rurociąg DN 700 – 90 m.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933991 2022-06-01
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa przekładni planetarnej (typ MPII) i przedłużek do zaworów preizolowanych typu flex.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919137 2022-06-02
godz. 06:00
Lubelskie RFP – na usługę w zakresie utrzymania w czystości wyznaczonych powierzchni na terenie PKP CARGO S.A. Wschodniego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916520 2022-06-02
godz. 12:00
Lubelskie Seminarium informacyjno-integracyjne pracowników obszaru HR i BHP PGE Energia Ciepła S.A. Szczegółowy opis zawarty jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896928 2022-06-02
godz. 13:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa materiałów i części zamiennych do PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897243 2022-06-03
godz. 13:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa narzędzi do PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923417 2022-06-06
godz. 10:00
Lubelskie Przetarg nieograniczony na „Remont infrastruktury torowej na terenie PKP CARGO S.A. Wschodniego Zakładu Spółki w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899461 2022-06-06
godz. 13:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa materiałów hutniczych do PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931473 2022-06-09
godz. 13:00
Lubelskie Usługa przewozu biomasy z magazynu przy EC Czechnica do magazynu na terenie EC Wrocław

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903152 2022-06-10
godz. 12:00
Lubelskie Serwis urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych PGE EC S.A. Oddział w Szczecinie dla dwóch lokalizacji oraz serwis instalacji HVAC w pompowni wody zasilającej w Elektrociepło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936802 2022-06-10
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa i wykonanie wymiany 50 szt. opraw oświetlenia zewnętrznego na terenie PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Szczegółowy opis zawarty jest w Specyfikacji Warunków ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926808 2022-06-23
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa materiałów elektrycznych dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)