Zlecenia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7919100 2021-01-18 Lubelskie Dostawa 8 licencji Edytora Aktów Prawnych XML na okres jednego roku. Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki opisane w załączni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915445 2021-01-18
godz. 09:00
Lubelskie Innowacyjne Centrum Rozwoju Jakub Brzuszkiewicz Łukasz Grzesiak spółka cywilna, ul. Romualda Traugutta 11, 20-454 Lublin na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879278 2021-01-18
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeglądy techniczne aparatury medycznej o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7873444 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Budowa nowych sieci ciepłowniczych w zakresie średnic do dn 150 związanych z podłączeniami nowych odbiorców do sieci na terenie mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877297 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż wysokoprzepustowego sekwenatora DNA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916353 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Zakup Materiałów laboratoryjnych - mikrobiologia roczne 2021 1. Płytki Petriego 55mm 20 opakowanie 2. Płytki Petriego 90mm 4 opak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917214 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Zakup materiałów laboratoryjnych- fizykochemia roczne 2021 1. bufor pH 4,0 10 szt. 2. bufor pH 7,0 10 szt. 3. izooktan 40 szt. 4....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918283 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa tonerów do urządzeń drukujących do Oddziałów ZUS w: Biłgoraju, Kielcach, Lublinie i Radomiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919820 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja kotłowni olejowej budynku administracyjno-biurowego Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922760 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa miniwirówki z osprzętem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915562 2021-01-18
godz. 10:30
Lubelskie Świadczenie usług naprawy sterowników TAC Xenta na potrzeby LPEC S.A. przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912109 2021-01-18
godz. 11:00
Lubelskie Remont bieżący w Apartamentach, Lublin ul. Bernardyńska 15 1. Prace remontowe 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919816 2021-01-18
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie projektu wykonawczego instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym oraz wykonanie robót instalacyjnych w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920097 2021-01-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa urządzeń ciepłowniczych z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 – Dostawa wodomierzy; Zadanie 2 – Dostawa armatury ciepłowni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902911 2021-01-18
godz. 12:00
Lubelskie Usługa polegająca na opracowaniu operatu powietrza oraz uzyskaniu pozwolenia i/lub zgłoszenia instalacji powodujących emisję gazów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905838 2021-01-18
godz. 12:00
Lubelskie Usługi koordynacji i merytorycznego wsparcia na szkoleniach specjalizacyjnych w ramach projektu Doskonalenie kadr systemu opieki z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917515 2021-01-18
godz. 12:00
Lubelskie Usługa serwisu, konserwacji i napraw instalacji, urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych w obiektach Oddziału ZUS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919604 2021-01-18
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie (PUB_2_2021_DZP_z)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920781 2021-01-18
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się tytułem zawodowym pielęgniarki, polegających na: pobieraniu próbek k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918031 2021-01-18
godz. 13:00
Lubelskie Przygotowanie i dostarczenie projektów graficznych usługa przygotowania i dostarczenia projektów graficznych na potrzeby projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913843 2021-01-18
godz. 15:00
Lubelskie Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915267 2021-01-18
godz. 23:59
Lubelskie Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy MAKROchem S.A. Przedmiotem zamówienia jest zakup goniometru przeznaczonego do badań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915437 2021-01-18
godz. 23:59
Lubelskie Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy MAKROchem S.A. Przedmiotem zamówienia jest zakup przyrządu do zrobienia pasty do Ti...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915888 2021-01-18
godz. 23:59
Lubelskie Platforma startowa Idealist Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego projektu, dokumentacji technicznej, wykonawczej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880521 2021-01-18
godz. 23:59
Lubelskie 1. Postępowanie na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie nowej zamrażarki pionowej jednodrzwiowej – 2 sztuki (dalej: ‘urządzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880522 2021-01-18
godz. 23:59
Lubelskie Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2 1. Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915863 2021-01-18
godz. 23:59
Lubelskie KURS NA KWALIFIKACJE 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zapewnieniu kadry trenerskiej do przygotowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917417 2021-01-18
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie innowacyjnej technologii efektywnego recyklingu i wytwarzania wysokiej jakości recyklatu ABS jako surowca do nowych wyro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884365 2021-01-19
godz. 00:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884363 2021-01-19
godz. 00:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)