Zlecenia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7405016 2020-04-05
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe- elementy elektroniczne Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów elektronicznych. Cel zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365966 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację usługi polegającej na przygotowaniu i prowadzeniu zajęć na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397124 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Telemechanika – System Sterowania i Nadzoru Pracy rozdzielni średniego napięcia 6kV RS2 w obiektach stacji elektroenergetycznej 11...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402876 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie oprogramowania systemu do nadzoru i sterowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403961 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/wizaż/SWA/WSPA/2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć pielęgnacja ciała z elementa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404941 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 01/03/2020/POPW AI Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko AI D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404942 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 02/03/2020/POPW Frontend Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404944 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 03/03/2020/POPW Backend Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411446 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie 794-2020 1 Octan Amonu, CZDA, opakowanie 500g np. nr kat. 363-111392705 lub produkt równoważny. 1 szt. 2 Octan Etylu, CZDA, opakow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413030 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie 800-2020 HEAVY WALL CAPILLARY ID 0.350MM, LENGHT 60CM, OUTER DIAMETER 3.0MM np. nr kat. HWC014 lub produkt równoważny. 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413044 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie 795-2020 L-Treonina 99% UBP np. nr kat. T206.2 lub produkt równoważny. 1 szt. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty ró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7364777 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego ( lampy operacyjne, stoły operacyjne i aparat RTG) z możliwością składania ofert części...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368319 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368310 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik – rozbudowa i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833w m Kraśnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400595 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Zadanie Nr 50 (Działania 1.5.) pn: Budowa i przebudowa kanałowego przyłącza ciepłowniczego 2Dn50 na preizolowane o śr. 2Dn32, od k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407495 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Usługa wyceny nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego. 1 Sitno - działka zabudowana jest garażem i mechaniczno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408539 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa urządzeń techniki geodezyjnej GPS GNSS na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397064 2020-04-06
godz. 12:00
Lubelskie Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji elektrycznej na terenie technicznym składu w Bezwoli, ul. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400179 2020-04-06
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy na potrzeby pododdziałowego magazynu broni i magazynu branżowego bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413197 2020-04-06
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa wymiennika C.W.U. Tranter typ GLP-008-M-5-SI-46 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412604 2020-04-06
godz. 23:55
Lubelskie LU00-IR-AG.0151.129.2020.MĆ1 Dostawa materiałów do wykonania monitoringu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przełącznik sieciowy typu SWIT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370377 2020-04-07
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2020/VRFS dotyczące zakupu zestawu do treningu i oceny pacjentów przy użyciu rzeczywistości wirtualnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397840 2020-04-07
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu klimatyzacji w żłobku celem jego dostosowania do wymogów, jakie muszą spełnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370487 2020-04-07
godz. 09:30
Lubelskie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu - Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408004 2020-04-07
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa modułu rozszerzonej głębi ostrości (PUB/30-2020/DZP-a)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411289 2020-04-07
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie (PUB_57_2020_DZP_z)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411220 2020-04-07
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie (PUB_56_2020_DZP_z)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400487 2020-04-08
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowej podzielnicy VRNC-210B W związku z realizacją projektu pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402856 2020-04-08
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA 3-OSIOWY PLOTER FREZERSKI Dostawa, montaż i uruchomienie 3-osiowego plotera frezerskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403966 2020-04-08
godz. 00:00
Lubelskie Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę opracowania materiałów – skryptów i case study do modułów na k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)