Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8222588 2021-06-30
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie Odczynniki, pęseta

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8222587 2021-06-30
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa rozpuszczalników deuterowanych i materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8222586 2021-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników do UMCS w Lublinie Litu azotan (V)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8222580 2021-07-06
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8222579 2021-07-06
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8222573 2021-07-01
godz. 23:59
Lubelskie Budowa instalacji fotowoltaicznej dla firmy IRPOL Przedmiotem Zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,52 kWp....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8222564 2021-07-06
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8222537 2021-07-06
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8222486 2021-07-06
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8222471 2021-07-06
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8222264 2021-06-30
godz. 23:59
Lubelskie „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie zautomatyzowanego, innowacyjnego procesu produkcji i poszerzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8221796 2021-07-06
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8221741 2021-06-29
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu pomocy prawnej polegającej na udzielaniu porad i konsultacji prawnych w sprawach z ube...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8221479 2021-07-01
godz. 16:00
Lubelskie "Lubelski Program Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnościami" Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8221395 2021-06-29
godz. 10:00
Lubelskie udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8221372 2021-06-28
godz. 08:00
Lubelskie Zakup usługi polegającej na organizacji fam tripu w Lublinie i regionie dla przedstawicieli stowarzyszenia SITE Poland (Society fo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8221264 2021-06-25
godz. 10:00
Lubelskie świadczenia zdrowotne polegające na odpłatnym wykonywaniu zadań na rzecz Udzielającego Zamówienie przez lekarza posiadającego spec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8221260 2021-06-30
godz. 11:00
Lubelskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU ENDOKR YNOLOGICZNEGO Z ZAKŁADEM MED YCYNY NUKLEARNEJ CENTRUM ONKOLOGII ZIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8221256 2021-06-28
godz. 12:00
Lubelskie wykonanie zagospodarowania terenu działki poprzez wykonanie ścieżki edukacyjnej i ogrodzenia na terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8221254 2021-06-25
godz. 14:00
Lubelskie wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych i granicznych w parkach krajobrazowych województwa lubelskiego oraz tablic informacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8221202 2021-07-06
godz. 00:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8221101 2021-07-05
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85131000-6 - usługi stomatologiczne, 851300...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8221067 2021-07-08
godz. 09:00
Lubelskie Kompleksowa termomodernizacja budynku firmy Auto-Trans Jerzy Habza. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8220973 2021-07-05
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85131000-6 - usługi stomatologiczne, 851300...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8220966 2021-07-05
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85131000-6 - usługi stomatologiczne, 851300...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8220955 2021-07-05
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85131000-6 - usługi stomatologiczne, 851300...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8220950 2021-07-05
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85131000-6 - usługi stomatologiczne, 851300...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8220946 2021-07-05
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85131000-6 - usługi stomatologiczne, 851300...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8220938 2021-07-05
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85131000-6 - usługi stomatologiczne, 851300...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8220821 2021-06-25
godz. 11:00
Lubelskie Wywóz szlamów z separatorów z jednostek Policji województwa lubelskiego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 wywóz szamba oferta cenowa 1 us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)