Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8921776 2022-06-22
godz. 12:00
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy CDP ERTON Erwin Jasiński poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego Dostawa środka trwałego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921774 2022-05-27
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem Zamówienia jest realizacja usług specjalistycznych polegających na produkcji serii prototypów urządzeń systemu Eazylit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921773 2022-05-30
godz. 09:00
Lubelskie Pracuję u siebie 3 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia z z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921482 2022-06-10
godz. 23:59
Lubelskie Zwiększenie konkurencyjności Spółki poprzez budowę instalacji OZE. Wybudowanie farmy PV w miejscowości Olszyn - o mocy 665,6 kWp ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921082 2022-05-30
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie innowacyjnej technologii ACPF przeznaczonej do realizacji procesu utwardzenia wydzieleniowego na gorąco gwarantującej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921080 2022-05-30
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie innowacyjnej technologii ACPF przeznaczonej do realizacji procesu utwardzenia wydzieleniowego na gorąco gwarantującej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921066 2022-06-21
godz. 15:00
Lubelskie Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III Przedmiotem postępowania jest dostawa i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921005 2022-05-30
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie Usług pocztowych dla Oddziału IPN - KŚZpNP w Lublinie oraz Delegatury IPN w Radomiu. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Instytutu Pamięci Narod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920773 2022-05-30
godz. 11:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Część 1. Udzielanie świadczeń z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920768 2022-05-26
godz. 09:00
Lubelskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH -5 CZĘŚCI Część nr 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu ratownictwa medyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920755 2022-05-25
godz. 15:00
Lubelskie Konserwacja poszycia kładki na rzece Bystrzycy oraz 5 zejść do wody ( 494 m2) w Parku Ludowym w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920689 2022-06-22
godz. 10:00
Lubelskie Wymiana kół monoblokowych w pojeździe kolejowym typu 214Ma, serii SA103 Numer referencyjny: Lu.240.450.2022 Przedmiotem Zamówienia jest wymiana na nowe 8 kół monoblokowych w 4 zestawach koło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920666 2022-05-26
godz. 14:00
Lubelskie Sprzedaż i dostawę papieru ksero

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920409 2022-06-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa aparatury medycznej -7 zadań Numer referencyjny: FDZ.242-34/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatury medycznej. Szczegółowe wymagania w stos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920408 2022-06-20
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie nr 35/22 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu NIEograniczonego na dostawę leków Numer referencyjny: 35/22 Leki Tabletki Część nr 1 Tabletki Preparaty witamin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8920384 2022-06-01
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa i utrzymanie posiadanego systemu do wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającego ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami firmy FireEye Numer referencyjny: Zp 2130-8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920278 2022-06-13
godz. 10:00
Lubelskie Budowa pawilonu penitencjarnego wraz z NIEzbędną infrastrukturą towarzyszącą w Areszcie Śledczym w Radomiu. Numer referencyjny: OI/KI.2230.1.2022/LUB Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920072 2022-05-27
godz. 09:00
Lubelskie COZL/DZP/BB/3413/Z-66/2022 Dostawa leku Cladirbine. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa leku Cladirbine. - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8919991 2022-05-27
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa telefonów IP dla KWP w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919640 2022-05-30
godz. 09:00
Lubelskie Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny-EDYCJA 2 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919633 2022-05-30
godz. 10:00
Lubelskie Prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem wysokiej jakości ekstrudowanej żywności funkcjonalnej w oparciu o innowacyjny proces tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919629 2022-05-27
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie innowacyjnego urządzenia myjącego wyposażonego w układ do automatycznego przygotowania próbek zanieczyszczeń kąpieli o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919541 2022-05-30
godz. 09:00
Lubelskie DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, WORKÓW NA ODPADY, MYDŁA ORAZ PAPIERU TOALETOWEGO I RĘCZNIKOWEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919536 2022-05-31
godz. 09:00
Lubelskie RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji) na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie, drogi wojewódzkie nr 803, 806, 807, 808, 813.Kod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919137 2022-06-02
godz. 06:00
Lubelskie RFP – na usługę w zakresie utrzymania w czystości wyznaczonych powierzchni na terenie PKP CARGO S.A. Wschodniego Zakładu Spółki w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8918630 2022-05-30
godz. 10:00
Lubelskie USŁUGA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW SPSK NR 4 W LUBLINIE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OSOBAMI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI-2 ZADANIA Część 1: Usługa szkole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8918611 2022-05-30
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do analizy białek na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej KUL. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bezpieczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917969 2022-05-27
godz. 23:59
Lubelskie Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy zestawów stanowiskowych stołowych w celu realizacji projektu „Konfigurowalne ramię do stabiliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917963 2022-05-30
godz. 10:00
Lubelskie Usługa polegająca na realizacji Szkolenia "Dozorca z obsługą monitoringu" - dla 7 Uczestników/czek projektu - w wymiarze 120 h/os ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917767 2022-06-02
godz. 13:30
Lubelskie Dostawa 6 m3 węgla aktywnego do filtrów węglowych eksploatowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)