Przetargi i zamówienia - Lublin - woj. realizacji: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6742285 2019-05-26
godz. 00:00
Lubelskie Kategoria: Pojazdy inne, Rowery 2 rowery Adres nadania: Lublin , Polska Adres dostawy: Warszawa , Polska Dystans: 179.00 km Opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770749 2019-05-27
godz. 00:00
Lubelskie Zakup patentu „Kompozycja do mycia ciała i włosów z ekstraktem CO2 z szyszek chmielu” Przedmiot zamówienia obejmuje nabycie pełny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771069 2019-05-27
godz. 00:00
Lubelskie Usługa - przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 24 osób Firma NS Konsulting Sp. z o.o. na terenie województ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6779145 2019-05-27
godz. 08:30
Lubelskie Transport transformatorów 110/15 kV związany w wymianą transformatorów w stacjach Otwock, Siedlce Myśliwska i Pomian

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777268 2019-05-27
godz. 09:00
Lubelskie Usługi wyżywienia w trakcie realizacji wizyty studyjnej w Warszawie dla max. 59 uczestników wizyty. Projekt "Rozwój kompetencji st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754570 2019-05-28
godz. 08:00
Lubelskie Przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Działki Suskowolskie, gm. Pionki – RE Kozienice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777775 2019-05-28
godz. 09:00
Lubelskie Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej chłodni owoców w miejscowości Zalesie, dz. nr 53, gm. Grójec - RE Grójec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776883 2019-05-28
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlano-montażowych: budowa sieci elektroenergetycznej SN w ciągu ul. Andrzeja w Pruszkowie w ramach zadania: „M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777773 2019-05-28
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w celu modernizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV Piastów Os. Sobieskiego 2 nr 01...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777774 2019-05-28
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta w podziale na 2 zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6779651 2019-05-29
godz. 00:00
Lubelskie Wybór wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w zakresie druku 3D pessarium położniczych Usługa druku 3D pessarium położniczego Cel z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6779652 2019-05-29
godz. 00:00
Lubelskie Wybór wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia badania klinicznego wraz z wykonaniem badań ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767037 2019-05-30
godz. 12:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku nr 35 koszarowego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej przy ul. Składowej w S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777780 2019-06-04
godz. 09:00
Lubelskie Przeglądy eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź na obszarze działania Rejonu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777776 2019-06-10
godz. 09:00
Lubelskie PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej w celu przyłączenia budynku mieszkalnego na działce 84/1 w miejscowości Oczesały gm. Belsk Duż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777777 2019-06-10
godz. 09:00
Lubelskie PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku jednorodzinnego na działce 4/1 w miejscowości Załącze gm. Grójec - RE Grójec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777778 2019-06-10
godz. 09:00
Lubelskie PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku mieszkalnego na działce 2134 w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto - RE Gró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)