Przetargi i zamówienia - Lublin - woj. realizacji: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7287374 2020-01-27
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie cyfrowego modelu 3D platform nawodnych - postępowanie nr 93 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie cyfrowego modelu 3D p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274620 2020-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Sporządzenie przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego operatów szacunkowych dla wyceny służebności przesyłu oraz wyceny szkód p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290439 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie Ofertowe nr 12/C/CNZ/2020 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę cateringu na szkolenie „Spawacz metodą MAG 135”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290452 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie badań potrzeb rynkowych docelowej grupy użytkowników platformy Xena oraz warsztatów ze stakeholderami projektu Xen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290433 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie Ofertowe nr 11/S/CNZ/2020 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę w zakresie organizacji i przygotowania szkoleni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292919 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii mierzenia efektywności organizacji oraz zarządzania f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295853 2020-01-29 Lubelskie WYBÓR TRENERÓW LOKALNYCH TIK. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295857 2020-01-29 Lubelskie Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na świadczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294526 2020-01-30
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej przedstawiającej innowacyjne cechy produktu dla Tunelu Checkout – boksu kasowego - p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7257697 2020-01-30
godz. 00:00
Lubelskie „Pozyskanie personelu do dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach informatycznych – edycja 9” 4.1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294530 2020-01-30
godz. 00:00
Lubelskie Weryfikacja modelu biznesowego wypracowanego w ramach działalności spółki poprzez przeprowadzenie pogłębionej analizy marketingowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294533 2020-01-30
godz. 00:00
Lubelskie Opracowanie i stworzenie materiału promocyjnego w postaci filmu oraz wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej przedstawiające...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295760 2020-01-30
godz. 00:00
Lubelskie Weryfikacja modelu biznesowego wypracowanego w ramach działalności spółki poprzez przeprowadzenie pogłębionej analizy marketingowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295805 2020-01-30
godz. 00:00
Lubelskie Stworzenie modelu biznesowego metodologią Business Model Canvas wykorzystując następujące narzędzia: Analiza SWOT, analiza poziomó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297187 2020-01-30
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlano-montazowych wg istniejącej dokumentacji techniczno-prawnej w m. Chodkowo-Kuchny, gm. Płoniawy Bramura.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297186 2020-01-30
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlano-montażowych wg istniejącej dokumentacji techniczno-prawnej związanych z dostosowaniem stacji transformat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297185 2020-01-30
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót w zakresie wyposażenia ist. Stacji trafo Siedlce Janowska 4 nr 06-2435, linii kablowej Sn-15kV i nN 0,4kV w m. Sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297183 2020-01-30
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlano-montażowych wg istniejącej dokumentacji techniczno-prawnej związanych z dostosowaniem stacji transformat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294874 2020-01-30
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu kontrahenta w miejscowości Grądy i Piast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294873 2020-01-30
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót eksploatacyjnych na liniach nN 0,4kV na obszarze RE Mińsk Mazowiecki (PE Mińsk Mazowiecki) w podziale na 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294875 2020-01-30
godz. 11:00
Lubelskie Roboty budowlane wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w zakresie dostosowania pola 15kV nr 10 w stacji 110/15kV Grodzisk w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294869 2020-01-30
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta nr 0052472 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294859 2020-01-30
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta nr 0314694 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298603 2020-01-31
godz. 00:00
Lubelskie Dostarczenie wszystkich niezbędnych surowców do przygotowania 3000 sztuk suplementu diety RKAC, dla spółki RKAC Sp. z o.o - postęp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7294878 2020-01-31
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta nr 19-G0/UP/00313 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302990 2020-02-03
godz. 00:00
Lubelskie Zakup miejsc na studiach podyplomowych na kierunku Metody wyceny spółki kapitałowej – 2 semestry dla 1 pracownika a. Studia podyp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302988 2020-02-03
godz. 00:00
Lubelskie Zakup miejsc na studiach podyplomowych na kierunku Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw – 2 semestry dla 4 pracowników Studia p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303000 2020-02-03
godz. 00:00
Lubelskie Zakup miejsc na studiach podyplomowych na kierunku HR Bussines Partner – 2 semestry dla 1 pracownika Studia podyplomowe na kierun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300989 2020-02-04
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w podziale na 2 zadania. Zad 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300988 2020-02-04
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta nr 18-G1/S/00913, 18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)