Przetargi i zamówienia - Lublin - woj. realizacji: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6753790 2019-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń w stacjach 110/15kV w podziale na 4 zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754576 2019-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Łódź w podziale na 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754575 2019-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758493 2019-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Łowicz. Łowicz, ul. Armii Krajowej - moder...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758494 2019-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej - Przyłączenie budynku mieszkalnego w m. Skierniewice, ul. Łódzka, dz. o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754577 2019-05-21
godz. 09:00
Lubelskie Wykonywanie usług w zakresie przeglądów okresowych oraz usuwania awarii urządzeń telemechaniki w stacjach WN/SN należących do PGE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761725 2019-05-22
godz. 00:00
Lubelskie Zaproszenie do składania ofert na realizację usług doradczych i szkoleniowych z zakresu marketingu w ramach projektu nr POWR.02.09...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754573 2019-05-24
godz. 09:00
Lubelskie Modernizacje zabezpieczeń w stacjach WN/SN – w podziale na 2 zadania:Zadanie 1 – „St. 110/15 kV Kozuby - wymiana zabezpieczeń 15 k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770749 2019-05-27
godz. 00:00
Lubelskie Zakup patentu „Kompozycja do mycia ciała i włosów z ekstraktem CO2 z szyszek chmielu” Przedmiot zamówienia obejmuje nabycie pełny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768950 2019-05-27
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa linii nap 15 kV Gorzkowice - Bełchatów na odc. od st. 1 do st. 93 na dwutorową linie kablową SN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)